Dawrugol

 • DOGGI DEPITEEJI : LANNDA IPD ARDINII JEEWTOOWO E RAJO TIMTIMOL
  Posted in: Dawrugol

  Usmaan Caam gooto e hirjinooɓe jeewte e haalirde Timtimol fm naatii e dingiral politik. So wiyaama Usmaan Caam heewɓe maa mbiy ko kebloowo jeewte e haalirde Timtimol fm haalirde dowri e nder diiwaan Maatam. Hannde o ko kaŋko ɗowata yeewtere wiyateende ɗemngal Ilam, yewtere loowdi finndinoore, jeertinoore. Hannde o e ballondiral lannda IPD mo Ibraahiima […]

 • DOGOL DEPITEEJI : KOMIN MO AAÑAM FECCIIMA TIGI
  Posted in: Dawrugol

  Feccere doggol ɓe hooreejo leydi ndi suɓii Farba Ngom e yimɓe mum ɗawaaka heen. Sabu komin mo Aañam fecciima kanndidaaji 4 : heen gooto woni Muhammadu Ngom Farba NGOM e doggol ngenndiwol, Kummba DEM e doggol falnde Maatam, Jeynaba SEEN lollirɗo Niɓɓo Seen e doggol faraysenaaɓe e Alasan BASUM to GABO ; ɗum woni 4 […]

 • DOGGI SUƁOTOOƁE : IDI GAY HAAYTII JEYEEDE HEEN
  Posted in: Dawrugol

  Omo fadanoo e nder dogfol Aar Senegaal, kono jaayndeyeanke oo haaytii jwywede w ngemmbatooɓe w suɓngo depitewji ɗii. Waɗi noon ko o qonnoo ko e doggol Ibraahiima Fay diiwtangol ngol. E ko njokkondir ɗen e makko p hollitii ko gardiiɗo dogfol nfol doti haalde sabu kqnko o waɗaani politik, ko añnoode sooynude jikke mo oon […]

 • DOGGI SARƊIYANKOOƁE BENNOO: HUUNDE NDEE NANI ƁEYDOO LAAƁTUDE
  Posted in: Dawrugol, Joljole

  Lajal pummitgol ngol nani ɓeydoo ɓadtaade,geɗe ɗee ina ɓeydoo laaɓtude. E oo sahaa inɗe keewɗe puɗɗiima yaltude e nder sirluuji doggi ɗii. Wonande Bennoo Bokk Yaakaar ina anndanoo ko Muhammed Bun Abdallaahi Joon woni hoore doggol ngol, Jooni ɓurii laaɓtude e ko jaaynde l’obs feññini. Ina tawee heen e hoore doggoɗ ngenndiwol ngol : Ndey […]

 • DOGGI NDAARTOOƁE DEPITEEJI : WON KO FUƊƊII SUYDE HEEN
  Posted in: Dawrugol, Joljole

  Ko Fecci-jamma talaata hanki wonnoo lajal battindiingal ngam jettingol doggi wonande yiɗɓe jeyeede e suɓngooji depiteeji. Hakke 45 doggol yettiima juuɗe jaɓɓatooɓe ɓee. Ɓeen ne ina njogii balɗe ɗiɗi ngam jaɓde walla riiwtude doggi ɗii. Fecci jamma talaata 30 Me,duñondiral heewii e nokku to doggi ɗii nawatee too. Limaama ko meeɗaa waɗde e daartol politik […]

 • LANNDAAJI CERINDIIƊI ƊII : GOLE LUURDUƊE E RIMMBA POLITIK
  Posted in: Dawrugol, Joljole

  Dillooɓe e politik e Senegaal pawi ngondiigu mumen ko e ngartam moni kala. Ko ɗuum woni sabaabu haa e kala sahaa ɓe njiydaani dawol ndennda laawol. Ɗuum ko feeñata kala nde suɓngooji paandii, wonii sahaaabu haa alaa ɓe meeɗaani wondude e maalde politik, kono alaa kadi ɓe maalde mumen fawiinde e ngartam,fusaani nde sikkaaka. Ɗuum […]

Lewlewal communication

Centre Amadou Malick Gaye Ex Bopp
Tél: 77 562 14 73 / 77 105 64 69
E-mail: lewlewalcommunication2018@gmail.com