Pinal

 • MAATAM : JANNGINOOƁE PULAAR KEBLAAMA
  Posted in: Pinal, Renndo

  Heblo jannginooɓe ɗemɗe ngenndiije fuɗɗiima e nder diiwaan Maatam. Ndeeɗoo lulnde maa duumo fotde balɗe 4, fuɗɗii ko ñalawma 29 maa yah haa ñalnde 2 suliyee 2017. Ndee lulnde waɗaa ko to galle kebloowo jannginooɓe hono EFi. Tawtoraama lulnde kalfinaaɗo jaŋde ɗemɗe ngenndiije kala falnde, Maatam, Kanel, Raneeru. Fotde jannginooɓe 44, rewindtooɓe 8. Ngoo eɓɓo […]

 • KAWGEL SERTIFIKAA : TO WUROSOOGI FOF REWII LAAWOL
  Posted in: Joljole, Pinal

  Ñalawma hannde 20 06 2017 dawraama entree en e cfee ekkol 2 mo wurosoogi inniraaɗo Abu Jaawara gootal e duɗe nasraan leslese ɗe. Ɗo e Wurosoogi ko sahnga waktuuji 8 subaka kalfinaaɗo diiwaan o hono, Umaar Mammadu Baalde ardii e sete mum ngam waɗde njillu mum e nder ekkolaaji ɗi e ƴeewde no kawgel ngel […]

 • DAARUL IIMAAN : DUƊAL JAŊDE JALTINNGAL. KEELE
  Posted in: Pinal

  Muhammed Mujtaba suka nawɗo araataay aduna lawgel jaŋde Qiraan yalti ko e diɗal Daarul Iimaan. Ngal ɗoo duɗal darnaa ko e hitaande 1997. E ndeen hitaande, ceerno Habiibu Sih gardiiɗo ngal oo joginoo tan ko almudɓe 4 rewɓe. Hannde duɗal ngal ina jaɓɓoo ko ina wona 1400 janngoowo rewɓe e worɓe. Ɓeen janngooɓe noon ko […]

 • LEFOL LAAMU : ELIMAAN DIMAT SUƁAAMA
  Posted in: Pinal, Renndo

  Wuro Dimat dañii laamɗo keso. O wiyetee ko Elimaan Aali Kan Demmba Maamuudu. O lomtii ko Elimaan Umar Abdul kawruɗo e lajal nani wona lebbi kooni. Ko ooɗo Elimaan woni battuɗo 244. E no aada Dimat yajri, so ɗefol ngol diwɗii ko uettaaɓe Gey njogotoo ngol. Ɓe pada e mawɓe galleeji laamatppɗi mo toddii fof […]

Lewlewal communication

Centre Amadou Malick Gaye Ex Bopp
Tél: 77 562 14 73 / 77 105 64 69
E-mail: lewlewalcommunication2018@gmail.com