Kesum

 • JUULDE KOORKA : LEWRU NDUU FADAA KO
  Posted in: Kesum

  Cooyngal gadanal lewru koorka ko aset jammma 29 koorka ina hawra e 24 Korse. Annduɓe humpitiiɓe mbirniindi weeyo heewɓe kollitii lewru nduu nani e kammu oo jamma aset oo hakke hojomaaji 35 caggalmutal naange. E weeyo Ndakaaru, lewru nduu ina wona heen haa waktuuji 20 pawɗi hojomaaji 17. E wiyude maɓɓe, ina aamnoo yiyde lewru […]

 • BALLITAL : MAROK YALINII TAGOORE AADEE NDE 300 UJUNERE HITAANDE
  Posted in: Kesum

  To leydi Marok kedde ƴiye yimɓe ina ubbitaa toon, ko ɓeen maayi faade hannde waɗii duuɓi 300 000. Ɗum ɓeydiima teeŋtin’de won’de iwdi aadee ko duunde Afrik, caggal ɗuum ɓe carii ɓee caakii e duuɗe keddiiɗe ɗe, Orop, Asi, Ostrali e Amerik. Ɗo kedde ƴiye njiytaa ɗo ko nokku kecciɗɗo wonnoo sahaa mbo ɓeen nguuri […]

 • SENEGAAL DEM DIKK : OTOOJI DAKAAR MAATAM PUƊƊIIMA DOGDE
  Posted in: Joljole, Kesum

  E nder eɓɓo waɗtude nawde otooji Dakaar Dem Dikk e diiwanuuji ɗii, diiwaan Maatam yantii e ɗiin diiwanuuji to ɗi puɗɗotoo dogde. Ko altine garoowo oo biisuuji gadani ɗii ummotoo Dakaar feewde Maatam tawa ina waɗi dartanɗe Dahra Jolof e Linngeer. Ko balɗe tati otooji ɗii mbaynotoo Dakaar feewde toon. Njoldi ndii ko ujunnaake ɗiɗi. […]

 • ROJJU YUMMUM DULEEƊI, BAAMMUM DULEEƊI.
  Posted in: Kesum

  WINNDANNDE HAMMADI SAMMBA JAH Ɓaawo hitaande ko baagal weeyo Juno fuɗɗii gollaade, jooni ngal nuldii ko laaɓi e kabaruuji Rojju, nde annduɓe tiimi e ko ngal neldi ummoraade e Rojju, ɓe ƴeewtindii ɓe tawi ko duleeɗi moolanaaɗi ngoni e lobbuli ɗaŋre ɓurnde mawnude e yuɓɓo-naange. Rojju ko aduna kaawniiɗo mettuɗo ɓadaade saka won’de, sabu dingiral […]

 • KOORKA 2017 : LEWRU NDUU YIYETEE KO ALJUMAA (GANNDO)
  Posted in: Kesum

  So hawrii e weleede Allah,lewru koorka ina tijja ñalnde Mawnde (Aljuma) 26 duujal (Mai) 2017 maa ndu won e asamaan fotde waktu (heure) caggal mutirɗe naange, seeɓɓe gite ɓe fo ina gasa njiya ndu ñalnde heen. Ɓe ceeɓaani gite ɓe noon ina mbaawi fatde ñalnde Hoore Biir (Aset) 27 duujal, sikke alaa ñalnde heen maa […]

 • NANNGAL NAANGE WALLA LEWRU : HOL KO SOOMII HEEN
  Posted in: Kesum

  Winndannde Hammadi JAH (PULLO HANNDE) Eɗen mbiya lewru walla naange nanngaama so tawii en nattiiɗe yiyde e saha nde foti yiyeede, wonaa nanngeede foti wiyeede, foti wiyeede ko wirniima sabu woodat ko reɗɗii hakkunde lewru e naange lewru wirnoo, wooda kadi ko reɗɗii hakkunde leydi e naange, naange wirno. Ko reɗɗotoo koo ko woni ? […]

 • LEYƊEELE SAPPO ƁURƊE WAAWDE HEƁDE NELDE : KO SENEGAAL WONI ƊIƊMIRI E AFRIK
  Posted in: Kesum

  (AFRIQUEMIDI) Faawru kopporeeje aduna oo yaltinii ciimtol mum kolliroowol doggol leyɗeele ɓurɗe waawde heɓde nelde ummaade e ɗanniyankooɓe mumen.Kaalis nelde oo fof so renndinaama ko 33 miliyar kaalis dolaar. So yerondiraama e ciimtol rawane ngol, maa taw ustiima seeɗa. Ko leydi Niseriyaa woni ngadanndi e waawde neldude kaalis e ko ciimtol faawru koppereeje nduu yaltini. […]

 • KARALLE KESE : JAAGORGAL POSTOOJI UMMIIMA WALLITDE YONTANNDE NDEE
  Posted in: Kesum

  Beti loor, kalfinaaɗo kala ko feewti e dewol e sukaaɓe e nder jaagorgal kalfinaangal postoji o waɗii kuccondiral e jaayndiyankooɓe ko faati ñalawma teddiniraaɗo rewɓe e sukaaɓe gollooɓe kala ko faati e karallaagal kesal. Hikka waɗi duuɓi jeegom (6) ko ooɗoo ñalawma na yuɓɓinee. Dille ɗee mbaɗata ko ñalawma 27-04-2017, dille ɗee puɗɗii, tawi tiitoonde […]

Lewlewal communication

Centre Amadou Malick Gaye Ex Bopp
Tél: 77 562 14 73 / 77 105 64 69
E-mail: lewlewalcommunication2018@gmail.com