Renndo

  • NGATAMAARE: GURE TATI NGONTII WURO WOOTO
    Posted in: Renndo

    Guleet e daartol Fuuta walla nih aduna oo, ɗo gure tati piɓi rentude ngonta wuro wooto; wuro heen fof wonta leegal. Ndeen fiɓnde siifaa ko alet 26 mars hakkunde Joŋto… Sillaa e Sincu Jamjooro. Haŋkadi kala mo ina inna ɗee gure, inni ko leeɗe wuro inniraango NGATAMAARE. Ko ɓiɓɓe wuro ngoo wonɓe caggal leydi piɓi […]

  • ABDUL ASIIS AL AMIIN: KALIIFA KESO OO JOOƊIIMA
    Posted in: Joljole, Renndo

    Tuggi 15 mars 2017 ko Abdul Asiis Sih Al amiin woni gardiiɗo laawol Tijjaani ɗo e Senegaal. Abdul Asiis Sih ina noddiree Al Amiin (woni koolaaɗo) walla Siñoor ngam seermdude mbo e Abdul Asiis Mawɗo. O yiyi aduna ko e hitaanee 1928 to Tiwaawoon. Baaba makko ko khaliifa Abaabakar Sih gadiiɗo wonde khaliifa Tijaaniya, neene […]

Lewlewal communication

Centre Amadou Malick Gaye Ex Bopp
Tél: 77 562 14 73 / 77 105 64 69
E-mail: lewlewalcommunication2018@gmail.com