BAYLUGOL KUULE WOOTE E SENEGAAL : SUUDU SARƊIIJI MDUU WIYI EEY

Wonaa alaa e sago, kono ñande woote ɗee so welii neɗɗo ko tuggude karte joyi ɓamata haa 47 kartal. Ɗuum ko suudu sarɗiiji Senegqql sellini ɗum e alkaniisa 06 morso 2017. Keewal e depiteeji ɗii njaɓii ngam weeɓtinde woote ɗee e yaawnude ɗum rokkude fartaŋŋe kala belaaɗo ɓamde karte joyi. Gulaali ɗii noon keewiino e nder yeewtere nde 57 sarɗiyanke ƴetti konngol e yeeso Abdullaay Daawuuda Jallo.
Serindiiɓe ɓee kollitii baasgol mumen yahdude e miijo ngoo sabu e wiyde maɓɓe so ɗuum waɗaama, sirlu woote ɗee saaktoto. Hade ndee ɗoo jonnde depiteeji, ko Senaa kalfinaaɗo rewindaade suɓngooji ɗii, adii noddude pelle jeyaaɗe e suɓngooji ɗii. E ndeen jonnde hakke 44 lannde walla d3ntal lanndaqji tawqamq. Heen 34 njaɓi, 10 calii.
Tabitii hankadi wayliima kuulql L78 biynongql so gootoowo nqqtii e suudu 1oote ko alaa e sago ƴetta ɗereeji ɗii fof.

About the author /


Post your comments

Lewlewal communication

Centre Amadou Malick Gaye Ex Bopp
Tél: 77 562 14 73 / 77 105 64 69
E-mail: lewlewalcommunication2018@gmail.com