WOOTE DEPITEEJI : RANEERU WIYI KO BENNOO

Caggal nde golle ɗee njokki haa jooni en etiima ƴeewde ko yuppaa e suɓngooji suudu sarɗiiji e nder falnde Raneeru. Ko heɓi winnditaade ko 21.235
Ko heɓii suɓaade ko 16.089
Ɗi ndewaani laawol 284
Ko heɓi naatde e booñ ko 15.800
Jaggaaɗi ɗi ko 16.084

Bennoo bok yaakaar heɓii: 7973
Bunt bi: 6469
Mankoo takaw senegaal 198
Mankoo yeesal senegaal 120
Kaddu askan wi: 159
Gañante: 220
Teemedere e dow ko heɓi naatde e dingiral cuɓagol woni 75,76%. Ko ɗumɗoo woni ko teskaa to ɓetgol golle e suɓngooji ɗi.
Wadde ko Aliw Demburu Sow woni gooto cuɓaaɗo e diiwaan oo.

Bookar sek Lewlewal Maatam

About the author /


Post your comments

Lewlewal communication

Centre Amadou Malick Gaye Ex Bopp
Tél: 77 562 14 73 / 77 105 64 69
E-mail: lewlewalcommunication2018@gmail.com