KIHONDIRAL AFRIK DI SID SENEGAAL: SAAJO MAANE INA TAWEE E DOGGOL NGOL

So won bettere yiya e doggol Aliw Siisee kebloowo kippu Senegaal oo ko gartagol Sajo Maane mo sellaano. E wiyde Aliw siise o ummitiima ha o wadtii softikinade ete ma o fettu e kippu mkko kooni. Ko jessii koo bettere ala heen
Reenoobe galle. Ko
Kaadim Njaay, kekemaa Joob e Alfered Gomiis
FADDORDE:
Kaaliidu Kulibali
Kara Mbooc
Lamine gasma
Fallu Jaan
Yuusuf Sabali
Dm Mbennge
Muus Wge
Saalif Siis
HAKKUNDE DINGIRAL
Paap Liw Njaay
Seek Ndooy
Seek Kuyaate
Idiriisa Ganna Gey
Slif Sne
Alfered Njaay
Woopa Nget
Alhajji Hasn Juus
YEESO :
SAAJO MAANE
JAAWO BALDE KEYTAA
JAFARA SAAKO
MUUSAA SOW
MUUSA KONAATE
MBAY HAMMDI NIANG

About the author /


Post your comments

Lewlewal communication

Centre Amadou Malick Gaye Ex Bopp
Tél: 77 562 14 73 / 77 105 64 69
E-mail: lewlewalcommunication2018@gmail.com