Bone ŋakkere haaraanduru : hare ndee ina jokki to diiwaan Maatam

Tuggi 25 haa 28 jolal(Novembre) 2017 yuɓɓinaama ɗo e crfpe(duɗal keblowal jannginooɓe) lulnde golle yowtiinde e ŋakkere haaraanduru e diiwaan Maatam.Ko ina tolnoo e weɓtinooɓe 36 ummiiɓe e palɗe : Kanel, Raneeru e Maatam nootiima e lulnde ndee. Gollal ngal so laatiima ko dow nangondiral IA Maatam e CLM(Fedde daraniinde e kaɓgol ŋakkere haaranduru).Heblo ngoo waɗi loowdi timmundi gila fannuuji taro e binndol,hiisa, hirjino,haa e kabaruuji toɗɗiiɗi ŋakkere haaraanduru:sabaabuuji- battane- peeje cafrirɗe eknh…
Heblaaɓe ɓee fof keɓii seedamfaaguuji mum en, kaɓirɗe e kuutorɗe duusooje jaŋde ndee ngam mbaawa tabitinoyde ko janngaa koo e nder nokkuuji cuɓaani ɗii e nder diiwaan Maatam. Maa ɗum wallit jinnaaɓe sukaaɓe to bannge heblo timmungo e haɓaade ŋakkere haaranduru haalateendu jamma e ñalawma. Nde wonnoo kala hare ko maa yahda e heblo. Wullaama e rajooji, holliraama e teleeji diiwaan Maatam ina jeyaa e nokkuji ɓurɗi heɓde oon rafi biyeteeɗo ŋakkere haaranduru. Ñaamdu ina woodi haa heewi gese jeeri e waalo kosam, hiraande, bottaari e kacitaari ŋakkaani ndeke holto ŋakkere nde woni. Heddii tan ko duwaade mbela wune ina dañe haa ŋakkere haaranduru woora diiwaan oo e kuuɓal.

Bookar sek Lewlewal Maatam

About the author /


Post your comments

Lewlewal communication

Centre Amadou Malick Gaye Ex Bopp
Tél: 77 562 14 73 / 77 105 64 69
E-mail: lewlewalcommunication2018@gmail.com