HARECAME E DIIWAAN MAATAM : SAFROOBE BEE KO E HEBLO NGONI

Ngam heblanaade hare came e nder diiwaan Maatam ,distirik saniteer mo diiwaan o e gardogol Doktoor Ñeen Sek e wallidiiɓe mum keblii fotde 74 cafroowo gonɗo ɗo e nder diiwaan o tawii ko nder diiwaan o, rewɓe e worɓe. Nde hare ko ngam ñakkude sukaaɓe yahrooɓe e lebbi 9 haa duuɓi 5. To bannge waalaare hirjino ngo ɓe njokkondirii e goomu magiyaŋkooɓe wiyeteeɓe Goonga Ɓuri Soogi ngam naatde e nder gure ɗe jeeri e waalo haa gooto kala waawa faamde ndeen darnde. Kono to bannge jokkorɗe renndo ngo, gorgolaaɓe leeɗe, joom gure en, joom leeɗe en keedataa heen sara. Kaŋko Haaruuna Joob kalfinaaɗo jaŋde e hirjino o hollitii kala ko feewti e peeje e newnugol haa sukaaɓe ɓe mbaawa yettaade nokkuuji ɗi maa waɗe, tawii fof ko ballal Guwerneer kame Medesee Seef hono Ñeen Sek, alaa ko yawatee Motooji, saretaaji, otooji kala ko newnata jettagol yimɓe e ɓeen heblaaɓe maa newo. Ina ɗaminaa ko ko ɓetoytee e nder leydi hee fof, sabu kampaañ o fuɗɗatoo ko ñalnde noogaas haa noogaas e jeegom lewru Noowaamburu e nder leydi hee kala. Ko ɗuum waɗi ma guwerneer Umar Mammadu Baalde ma waɗ udditgol kampaañ kikiiɗe to Wurosoogi e yoga ardiiɓe cellal leydi ndi ñalnde Alet garoowo. Ooɗoo ñakku ko yimɓe heblaaɓe tigi nde wonnoo ko pinngu kala ɗo nokku ɗo sukaaɓe poti ŋeesaade maa heble no haanirta nih ngam newnande gooto kala e jettagol.
Kala dilloowo faggudu, renndo kame kisal haa teeŋti e kurwaa ruus maa tawtine heen.To bannge ngoon ñakkogol ina ɗaminaa maa ɗuum waaw daroyaade 95 % ko foti ko ñakkaade so tawii ɓeto ngo waɗiraama no haanirta nih, tawii sukaaɓe yahrooɓe lebbi 9 haa 59 lewru.

Bookar sek Lewlewal Maatam

About the author /


Post your comments

Lewlewal communication

Centre Amadou Malick Gaye Ex Bopp
Tél: 77 562 14 73 / 77 105 64 69
E-mail: lewlewalcommunication2018@gmail.com