kabaruuji pulaar

    KABARUUJI PULAAR Ñ 16-07-2020

Makki Sal, gardiiɗo leydi Senegaal, o yamirii ɗoo e balɗe 45 kala kalfinaaɗo ɗo huunde nde darotoo e yeeso loskitooɓe ngalu leydi ndi,ngam hollirde kala koo jogii e ngalu,  ɗum ɗoon addi ɗum konde galle biyeteeɗo IGE, tottiri ciimtol loskooji ɓe mbaɗatno ko faati e kisnugol ngalu leydi, ngool kollirgol jey noon, na adoo hen gardiiɗo suudu sarɗiiji leydi, e kalfinaaɗo ngalu to suudu sarɗiiji leydi, jaagorɗe leydi, kono e kala kalfinaaɗo geɗe leydi,


                            Ñaawoore  

Jaayndiyaŋke Seeh Yerim Sek, wonndud e jaayndiyaŋke goɗɗo na wiyee Haliil Jemme, ɓe ñaawaama lebbi 6 kaso kono ɓe coketaake, ɗum ɗum firti ko ɗoo e leebbi 6 so tawii ɓe , so tawii ɓe mbattii koɓe mbaɗnoo ko ɓe coke, so tawii ɓe mbattaani ɗum fawtooɓe,

Kono holkoɓe mbaɗno haa ɗum fof tawiɓe heen, ko fawnoode fenaande e dow biyeteeɗo Aamadu Lamin Gise, e Maalik Saar, oya ko Sage goɗɗo o ko Dage to jaagorɗo kalfinaaɗo Taariinde, habri ɗum ko jaaynde Soley, jaaynde nde habrii wonnde eɓa njoɓa ndaamordi miliyoŋaaji 2, tawi noon parti siwil o naamninoo ko 50 miliyoŋ,                

About the author /


Lewlewal communication

Centre Amadou Malick Gaye Ex Bopp
Tél: 77 562 14 73 / 77 105 64 69
E-mail: lewlewalcommunication2018@gmail.com