SUNAARE : NEENE MUM AYSATA TAAL SAL WIRNIIMA

Ko dental keewngal arnoo e takkusaan alet oo ngam duusde, duuso sakkitiingo Bano Mbaay, neene mum Aysata Taal Sal. O hawrii e lajal e oo alet subaka. dilloobe to politik, jaale diine ngarii gila to Rawda Saydu Nuuru haa to genaale Yoof.Laamu nguu neliino toon Aamadu Bah, kono kadi yiyaama toon ko wayi no Mansuur Kan en, Serin Mbay Caam, Jibo Kah ekn. E yamiroore Ceerno Madaani Taal, ko Rawaan Mbay ardii njuulu gooski kii. Muusaa Taal joom galle makko seedtiima o ari e mum ko e duubi makko 17, o wuurdii e makko 62 ndunngu, kono ko diine tan o teskii e makko.
Banaa Mbaay teskaama wonde jokkoowo dentinoowo e nder kitaale 79 o wuuri.

About the author /


Post your comments

Lewlewal communication

Centre Amadou Malick Gaye Ex Bopp
Tél: 77 562 14 73 / 77 105 64 69
E-mail: lewlewalcommunication2018@gmail.com