dimat

  • SAYDU KAN : 12 HITAANDE KO GANNDAL NAATI E LEYDI
    Posted in: Pinal

    Ñande 21 oktoobar 1947, yiyii aduna gorko mo darnde mum e nguurndam mum waɗi galucce e fedannde ɓamtaare Afrik. Won yeeso hollirngo Saydu Kan yiyi aduna ko to Dimat ɗo wiyetenoo hanki Joli Majja, ngenndi Elimaan Buubakar Kudeejo KAN. Eɗen ɓuri nanngude, ngam heertinde nokku biyeteeɗo Caaji. Caaji ko kolongal Daara Salaam, to Rewo Dimat. […]

  • LEFOL LAAMU : ELIMAAN DIMAT SUƁAAMA
    Posted in: Pinal, Renndo

    Wuro Dimat dañii laamɗo keso. O wiyetee ko Elimaan Aali Kan Demmba Maamuudu. O lomtii ko Elimaan Umar Abdul kawruɗo e lajal nani wona lebbi kooni. Ko ooɗo Elimaan woni battuɗo 244. E no aada Dimat yajri, so ɗefol ngol diwɗii ko uettaaɓe Gey njogotoo ngol. Ɓe pada e mawɓe galleeji laamatppɗi mo toddii fof […]

Lewlewal communication

Centre Amadou Malick Gaye Ex Bopp
Tél: 77 562 14 73 / 77 105 64 69
E-mail: lewlewalcommunication2018@gmail.com