Author Archives

 • DOKKIRGOL KAAYITAAJI JIBINANNDE : PEREFEE MAATAM UMMIIMA
  Posted in: Joljole

  To diiwaan Maatam teskaama sukaaɓe heewɓe ngalaa ɗereeji jibinannde, saabii ɗuum ko welsindaare jinnaaɓe ɓe. Gila ɗum weeɓi heɓde haa ɗo ɗum saɗti. Fotde 150 damal e damal waɗaama woni ko wiyetee e tuubaŋkoore VAD. Ñalawma 16 09 2017 e gardogol perefee mo Falnde Maatam, kam e Goomu Ndeenka sukaaɓe falnde Maatam, nde wonnoo goomu […]

 • MAATAM : PUNONDIRAL HAKKUNDE PELLE NGAM BALLONDIRAL
  Posted in: Joljole

  Ñalawma punondiral hakkunde fedde Nanondiren Mballondiren mo diiwaan daande maayo tuggi Bow haa Padalal, hakkunde mum e Ardiibe jannde demde ngenndiije diiwaan Maatam. Faayiida ngaldoo punondiral ina anndaa FANAMBA darnde mum to bannge bamtaare haa teenti to bannge kabagol humambinnaagu, daranaade cellal mawbe e sukaabe. Ńallal 23 09 2017 oon ñalawma mawninaama e tawtoreede jannginoobe […]

 • MAATAM : POTTITAL JANNDE E HEBLO
  Posted in: Joljole

  Ñallal 14 09 2017 pottital jannginooɓe, rewindtooɓe, kalfinaaɗo jaŋde ɗemɗe ngenndiije falnde Maatam Demmba Sumaare kame kalfinaaɗo jaŋde ɗemɗe ngenndiije Diiwaan Maatam Usmaan Bah to cuuɗi men Lewe Ngenaar e nder diiwaan Maatam, falnde Maatam, renndo teeru mo Oogo. Sabaabu ngalɗoo ñallal ko gostondiral miijooji peewtuɗi ooñtugol jaŋde to bannge heblo binndanɗe, peewnugol ciimtol dokkirooji […]

 • JIBOO LEYTI KAH : GANNDO LAAMU WIRNIIMA
  Posted in: Dawrugol, Joljole

  Jiboo Leyti Kah mo innde mum duƴƴidta e daartol politik Senegaal wirniima e oo alkamiisa 14 satambara. O hawri e lajal ko to Dakaar e nder kilinik Madoeen. Ko qset o wirnatee to Dakaar. Nde o naatata e laamu ko duuɓi 25 tan o joginoo. O duusii denndaangal meeɗɓe ardaade Senegaal gila Sengoor haa Makki […]