Author Archives

 • TUUGNORGAL CELLAL : DIIWAAN MAATAM DARNII CATAL MUM
  Posted in: Joljole

  Jaɓɓal ngam jooɗɗinde tuugnorgal to bannge cellal to senngo heeriingo e nder leydi men Senegaal darnaama e Maatam.. Ngoon miijo tammbii ɗum ko jaagorgal kalfinaangal to cellal e nder leydi Senegaal e ballondiral Usaid e Baŋke monnjaal. Ngam teeŋtinde batu kuuɓtodinngu ASPS lewru sanwiyee 2016 ngam waawde humpitde terɗe jeyaaɗe e ngaal gollorgal ngam sellinde […]

 • BAK 2017 : KAWGEL NGEL DAWRAAMA HANNDE
  Posted in: Joljole

  Kawgel peewtungel e bakkaaloriyaa fuɗɗiima e ñalawma hannde 04 07 2017. Liisee Elhajji Yero Ɓaas jaɓɓiima fotde 484 kanndidaa. Hollitaama e nder Liisee mo Wurosoogi ina waɗi 295 kanndidaa, Liisee mo Oogo ko 106,Siñtu Garba 83.To bannge Liisee waɗeede ɗum santar alaa sago ko maa waawa yaltinde 150 kanndidaa, ko ɗuum waɗi liisee Oogo e […]

 • BONANNDEEJI NDUNNGU : SILLAA JONTO ADDANAAMA NDAAMORDI
  Posted in: Renndo

  Sillaa Joŋto ko wooto e gure wonngo e nder diiwaan Maatam, falnde Maatam e nder renndo teeru mo Daabiyaa heɓii ballal e juuɗe Yaayaa Abdul Kan jaagorgal kalfinaangal telekominikaasiyoŋ, meer mo Daabiya kame Sammba Farba Jeew cukko meer mo Daabiya, aawoloŋ mo 1 miliyoŋ, tonuuji 2 maaro e saakuuji 2 suukara. Ɗuum sabinoo ɗum ko […]

 • TEETNGEL E NDER MAATAM : WURO NGOO WOYTIIMA JOOKRE MUM
  Posted in: Joljole

  Wuro Teetingel ina woytoo caɗeele mum. Teetingel ko wooto e gure fulɓe wonngo e nder diiwaan Maatam e renndo teeru Nabbaaji siwol. E ñalawma 02 07 2017 ɓe kollitii haɓe ngondi e caɗeele, so ndunngu o arii yettaade nokkuuji maɓɓe ɗi ina saɗti no feewi. Hakkunde maɓɓe e BoyInaaji ko 7km kono alaa laawol kaaƴe, […]

 • HUDALLAAY E NDER FERLO : AYAAWO E SEEDANTAAGAL
  Posted in: Joljole

  To wuro men Hudallaahi jaayiiya mawɗo waɗii fotde yimɓe 5 caŋkiima e galle gooto e ƴiiwoonde yawtunde ɗo nde mawɗo debbo gooto ina wiyee Sira Barka kam e taaniraaɓe makko ɗiɗo sukaaɓe heen gooto heɓii duuɓi 13. Njoyaɓo o ko galle goɗɗo ko suka tokooso ɓiy biyeteeɗo Ibnu oon ɓiɗɗo o inniri Jalaaludiin Bah. Kamɓe […]

Lewlewal communication

Centre Amadou Malick Gaye Ex Bopp
Tél: 77 562 14 73 / 77 105 64 69
E-mail: lewlewalcommunication2018@gmail.com