Author Archives

 • ƁUNNDU : NOKKUURE ƁOOYNDE YEJJITEEDE E ƁAMTAARE
  Posted in: Renndo

  So a naatii e diwaan Ɓunndu oo, hgila Koccaari haa Wuro Ceerno; ko heedi e kallu e ko heedaani e laawol, fof ko maale baasal e yejjiteede hollirta. Gure 18 e nder falnde nde Beele, Kiidira e Baal kawritii to Sincu Jaalingel ngam woytaade tamprere mumen e nguurndam. Ndiyam, Jeynge, laabi, Bunnndu ellee ko lowre […]

 • KOORKA 2017 : LEWRU NDUU YIYETEE KO ALJUMAA (GANNDO)
  Posted in: Kesum

  So hawrii e weleede Allah,lewru koorka ina tijja ñalnde Mawnde (Aljuma) 26 duujal (Mai) 2017 maa ndu won e asamaan fotde waktu (heure) caggal mutirɗe naange, seeɓɓe gite ɓe fo ina gasa njiya ndu ñalnde heen. Ɓe ceeɓaani gite ɓe noon ina mbaawi fatde ñalnde Hoore Biir (Aset) 27 duujal, sikke alaa ñalnde heen maa […]

 • FUKUBAL KAWGEL WINNDERE SUKAAƁE, SENEAAL NAATIRII JAM
  Posted in: Coftal

  Jaltal gadanal kippu Senegaal sukaaɓe ɓe kellifaaka e fukubal waɗii wune. E beetawe altine oo, Senegaal foolii Arabi Sawdiit 2 e 0.Puɗɗorgel malaangel jam wonande kippu Koto oo e ngel ɗoo kawgel baɗowel to Koree. Biituuji Senegaal ɗiɗi ɗii fof naati ko e hojomaaji 15 gadani. Jaltal ɗiɗmal Senegaal ko alkamiisa 25 Me hakkunde maɓɓe […]

 • GANNDE KESE : Jamminooji Leydi ( Coordonnées terrestres)
  Posted in: Joljole

  Heewi ɗo neɗɗo jamminaa nokku ronki yiitude, tawa no jamminiraa nih ina ŋakki, walla o waasa faamde, Ngam wallude aadee e yiitude nokkuuji e dow Leydi, annduɓe koddirii diidi e dow mayri, paliiɗi ( fuɗnaange fay hirnaange) e coortiiɗi ( rewo fay worgo); waɗiɓe waɗde noon, so tawii en njiɗi anndude nokku ɗo heedi, en […]

 • ALARBA WATTANNDE LEWRU : HALWAAR SIFTORII SAYKU
  Posted in: Joljole

  Kala alarba sakket e yaawa, renndo juulɓe ina hawrita to Halwaar ngam siftorde naatgol e aduna Umural Fuutiyyu. Alarba 17 yaawa, hay so tawii wonaa sakket alarba e lewru nduu, Ceerno Basiiru e dental mum kawritii to Halwaar ngam wuurtinde geɗe Umar. Kono kadi ko e oon sahaa renndo ngoo renndinta ngalu ngam feewnitde Halwaar. […]

Lewlewal communication

Centre Amadou Malick Gaye Ex Bopp
Tél: 77 562 14 73 / 77 105 64 69
E-mail: lewlewalcommunication2018@gmail.com