Defte

  • HIISIWAL TOOWNGAL : WINNDANNDE MUHAMMADU FAADEL SIH
    Posted in: Defte

    Hannde ganndal biyateengal hiisiwal ina tawee e kala fannuuji nguurndam. E ngal wiɗtee, e ngal wiɗtiree. Woni ɗamaawu aadee en ko heɓindaade fiyakuuji tago ngoo, anndude-ɗi ngam huutoraade-ɗi, eeltude-ɗi, tiimde-ɗi e marde-ɗi. So ronkaama kam, dañde no reentorii-ɗe. Kono kadi ko ƴellitde geɗe beeɓtinirɗe nguurndam e kala fannu, ñawndirɗe caɗeele guurɗo hawrata. E nder heen […]

  • ÑALAWMAAJI DEFTE : HIKKA KO GINE YONTAA
    Posted in: Defte

    Ko ñalawma 23 awril Inesko taƴi ngam mawninde deftere. Hitaande fof noon kadi ina suɓee leydi teddinirteendi tawa ina daranoo deftere e taro haa ñalawma oo artoya mbo wuuri. Gine ko kam suɓaa, kono ɓe ndokki teddungal ngal ko Senegaal. Ko ɗuum nih woni sabaabu haa Mbañig Njaay jaagorɗo Senegaal kalfinaaɗo pinal yahi tawtoroyeede udditgol […]

Lewlewal communication

Centre Amadou Malick Gaye Ex Bopp
Tél: 77 562 14 73 / 77 105 64 69
E-mail: lewlewalcommunication2018@gmail.com