Cellal

 • SAFAARA BALLAL :RENNDO TEERU NDENNDDOORI JEYAAMA E CMU
  Posted in: Cellal

  Gooto e ɓiɗɗo fuuta jeyaaɗo to cuuɗi men to wuro Seeno paalel biyeteeɗo Mammadu Bookar Daf gardiiɗo CMU e nder leydi Senegaal, addii ballal mum to renndo teeru Ndenndoori. Fawaade e nanondiral e ciynugol jokkondiral hakkunde jaagorgal to bannge cellal e jaagorgal to bannge jaŋde to bannge cellal sukaaɓe janngooɓe ɓe, e naatde e cmu […]

 • HARE CAME TO MAATAM : FOF EN NANNGONDIRII NGAM RIIWTUDE RAFI OO
  Posted in: Cellal

  Jooɗnde pattamlamiire jooɗaama hannde subaka, to nokku cafroowo gonɗo to cuuɗi men Maatam. Ndeeɗoo jooɗnde ko ngam tawtinde, Imameeɓe, gorgolaaɓe leeɗe, kaalirɗe, jaayndeeji, naalaŋkooɓe, ardiiɓe leeɗe kame dillooɓe to bannge haaliyaŋkaagal. Ndeen faandaare ko ngam ɓeydude jaajnugol hirjino ko feewti e ñakkugol ko feewti e came sukaaɓe yahrooɓe duuɓi 9 haa duuɓi 5. Ardii ndeen […]

 • HARECAME E DIIWAAN MAATAM : SAFROOBE BEE KO E HEBLO NGONI
  Posted in: Cellal

  Ngam heblanaade hare came e nder diiwaan Maatam ,distirik saniteer mo diiwaan o e gardogol Doktoor Ñeen Sek e wallidiiɓe mum keblii fotde 74 cafroowo gonɗo ɗo e nder diiwaan o tawii ko nder diiwaan o, rewɓe e worɓe. Nde hare ko ngam ñakkude sukaaɓe yahrooɓe e lebbi 9 haa duuɓi 5. To bannge waalaare […]

 • Bone ŋakkere haaraanduru : hare ndee ina jokki to diiwaan Maatam
  Posted in: Cellal

  Tuggi 25 haa 28 jolal(Novembre) 2017 yuɓɓinaama ɗo e crfpe(duɗal keblowal jannginooɓe) lulnde golle yowtiinde e ŋakkere haaraanduru e diiwaan Maatam.Ko ina tolnoo e weɓtinooɓe 36 ummiiɓe e palɗe : Kanel, Raneeru e Maatam nootiima e lulnde ndee. Gollal ngal so laatiima ko dow nangondiral IA Maatam e CLM(Fedde daraniinde e kaɓgol ŋakkere haaranduru).Heblo ngoo […]

 • HOL PAABATOODO SEEK MBOW Mbo PETE ?
  Posted in: Cellal

  O jeyaa ko Pete. Ko o suka tokooso mo golle mum wonnnoo mahgol. Ko heen o waasi juude makko 2 fof e aksidaa golle. Hannde ko o sokli koo ngam waawde soomaneede juude makko ko miliyonaaji 2. e feccere. Hannde woodii dariibe ngam faabaade mbo, kono ngalu nguu timmaani tawo