Dawrugol

 • JAAGORGAL CAASE : CEERNO ALASAN SAL YALTII LAAMU NGUU
  Posted in: Dawrugol, Joljole

  Ceerno Alasan Sal gonnooɗo jaagorɗo kalfinaaɗo caase yaltii laamu Mohammed JOON e oo talaata. Won kabaruuji kollirɗi ko kanko woppi, haala ngoɗka wiyi ko o jaltinaaɗo.ɗerewol bayningol galle laamorgo wiyi ko ko o goppinaaɗo. E kala ko waawi heen wonde, ko hooreejo jagge ɗee roondotoo golle ɗe o joginoo ɗee. Won kabaruuji kollirɗi o nanondiraano […]

 • DEPITEEJI CAGGAL LEYDI: POOƊEE NDUUREE JOGORƊO FUSDE APR
  Posted in: Dawrugol

  Caggal nde tabiti cuɓogol sarɗiyaŋkooɓe 15 senegaalnaaɓe wuurɓe caggal leydi, caɗeele ɗee puɗɗiima e ypga e leyɗeele. Nokku heen fof haandinɓe heen koye mumen ɓee in keewi etee dum jogori jibinde ko pusfu lannda Apr. Oon pooɗee mduuree ina yeskini e ypga e leyɗeele ko wayi mo Farayse… konngo… Gaboŋ… Nokku heen fof ƴamooɓe lefol […]

 • HAKKUNDE MAKRON E LOPEN: FARTAŊŊE E NDOOFEELA MONI KALA
  Posted in: Dawrugol

  Ko ɓe ƴamooɓe sappo e goo ɓe ngonnoo e suɓngoooji leydi Farayse… njeenayo ɗaftaama heddiima ɗiɗo. Emanuwel Makron e Marin Lopen? Moni e maɓɓe fof noon ina jogii ɓure e ŋakkanɗe. Emanuwel Makron semmbe mum gadano ko cukaagu mum. O yahrata ko e duuɓi 39 sabu o jibinaa ko ñande 21 deesaamburu 1977.Omo jogii ɓural […]

 • WOOTE FARAYSE : EMANUWEL MAKRON E MARIN LOPEN NJAWTII
  Posted in: Dawrugol

  Hade anndeede e ko laawɗi ngartam suɓngooji leydi Farayse, ko ɗiɗo njawti e daawal ɗiɗmal ngal. Emanuwel Makron gonnooɗo jaagorɗo faggudu e Marin Lepon, dono baaba mum e ngardiigu lannda F.N. Fraasuwaa Fiyon ari tataɓo. Fuɗɗiiɓe haalde ɓee fof noon eerii ko yoo yimɓe mumen ngootan Emanuwel Makron.

 • WOOTE LEYDI FARAYSE : DIWO GOOTO NDAARTOOƁE SAPPO E GOO
  Posted in: Dawrugol

  Ko sappo e goo lawake njogori fooɗondirde lefol laamu leydi Farayse e suɓngooji alet 23 Awril. Suɓngooji ɓurɗi udditaade e daartol politik Farayse sabu gonnooɗo hooreejo oo waasde ɗum jeyeede heen. Ko ɓee ɗoo sappo e goo njogori fooɗondirde lefol ngol. Ina heen ina jogaa njoorto maa njawtu daawal gadanal. Ina imee heen: Marine Lopen […]

 • MURITANI : NAAMNDAL EEY WALLA ALAA NANNGAA KO 15 SULYEE
  Posted in: Dawrugol

  Tabitii hankadi naamndal feewde eey walla alaa feewde e ɓiɓɓe Muritani nanngaama 15 sulyee 2017.Ko mosol battindiingol ngol Abdul Asiss huutorii ngam ɓenninde waylowaylo mo o yiɗi addude e kuule dowrowe leydi ndii. Ina jeyaa heen, waylowaylo to bannge bakko leydi, araaraay leydi, pusgol Senaa oo ekn. Hade makko yettaade toon o rewii to suudu […]