Dawrugol

 • JEYEGOL E DOGGOL DEPITEEJI : AADAMA SOW HOLLITII YAAFIIMA
  Posted in: Dawrugol

  E sahaa nde dillooɓe e politik ngoni e pooɗee nduuree ngam jeyeede e doggi depiteeji e diiwanuuji walla e doggol ngenndi, Aadama Sow hollitii yaafiima Linngeernaaɓe. O habri ɗum ko e nder yeewtere Kumpital Ngaynaaka nde rajo fulɓe. Aadama Sow waɗii duuɓi sappo to suudu sarɗiji, sabu o arnoo ko e laamu Abdullaay WaddA. O […]

 • WOOTE FARAYSE: MAKRON LAPPII LOPEN
  Posted in: Dawrugol, Joljole

  Bettaani hay gooto poolgu Emanuwel Makron fooli Marin Lopen. Makron dañi ko toɓɓe 66 e kala teemedere ɗo Lopen dañi toɓɓe 34 e kala teemedere. Ɗum fof e wayde noon teskaama faraysenaaɓe heewɓe ko ɗuurniiɓe woote ɗee etee heewɓe heen ngooti ko kartal danawal yiɗde wiyde ko fof foti e mumen. Teskaama kadi Marin Lopen […]

 • JAAGORGAL CAASE : CEERNO ALASAN SAL YALTII LAAMU NGUU
  Posted in: Dawrugol, Joljole

  Ceerno Alasan Sal gonnooɗo jaagorɗo kalfinaaɗo caase yaltii laamu Mohammed JOON e oo talaata. Won kabaruuji kollirɗi ko kanko woppi, haala ngoɗka wiyi ko o jaltinaaɗo.ɗerewol bayningol galle laamorgo wiyi ko ko o goppinaaɗo. E kala ko waawi heen wonde, ko hooreejo jagge ɗee roondotoo golle ɗe o joginoo ɗee. Won kabaruuji kollirɗi o nanondiraano […]

 • DEPITEEJI CAGGAL LEYDI: POOƊEE NDUUREE JOGORƊO FUSDE APR
  Posted in: Dawrugol

  Caggal nde tabiti cuɓogol sarɗiyaŋkooɓe 15 senegaalnaaɓe wuurɓe caggal leydi, caɗeele ɗee puɗɗiima e ypga e leyɗeele. Nokku heen fof haandinɓe heen koye mumen ɓee in keewi etee dum jogori jibinde ko pusfu lannda Apr. Oon pooɗee mduuree ina yeskini e ypga e leyɗeele ko wayi mo Farayse… konngo… Gaboŋ… Nokku heen fof ƴamooɓe lefol […]

 • HAKKUNDE MAKRON E LOPEN: FARTAŊŊE E NDOOFEELA MONI KALA
  Posted in: Dawrugol

  Ko ɓe ƴamooɓe sappo e goo ɓe ngonnoo e suɓngoooji leydi Farayse… njeenayo ɗaftaama heddiima ɗiɗo. Emanuwel Makron e Marin Lopen? Moni e maɓɓe fof noon ina jogii ɓure e ŋakkanɗe. Emanuwel Makron semmbe mum gadano ko cukaagu mum. O yahrata ko e duuɓi 39 sabu o jibinaa ko ñande 21 deesaamburu 1977.Omo jogii ɓural […]

 • WOOTE FARAYSE : EMANUWEL MAKRON E MARIN LOPEN NJAWTII
  Posted in: Dawrugol

  Hade anndeede e ko laawɗi ngartam suɓngooji leydi Farayse, ko ɗiɗo njawti e daawal ɗiɗmal ngal. Emanuwel Makron gonnooɗo jaagorɗo faggudu e Marin Lepon, dono baaba mum e ngardiigu lannda F.N. Fraasuwaa Fiyon ari tataɓo. Fuɗɗiiɓe haalde ɓee fof noon eerii ko yoo yimɓe mumen ngootan Emanuwel Makron.