Dawrugol

 • LANNDA APR : CEERNO ALASAN SAL YALTII
  Posted in: Dawrugol

  Ceerno Alasan Sal yaltii lannda APR. Ko alarba hannde oo o habri ɗum. E ko o dallinorii ko wiyde lannda kaa ko gooto duhii heen tuuba, ka nattii wonde lannda potal to moni kala waawi rokkude miijo mum. Hade ngal ɗoo jaltal, ko tawa o jooɗiima ko ɓuri lewru caggal nde o riiwaa ne laamu […]

 • POLITIK SENEGAAL : KARTAL WONTII NJOGITAARI NGIJORTEENDI
  Posted in: Dawrugol

  Duuɓi ina njawti ko ɓooyaani, ko waɗooɓe politik keewnoo fuuntude wootooɓe e so on ngotonii min, ma min mbaɗan on kajaa oo. Ellee jooni koko waklitii. E oo sahaa, ko ɓesngu Senegaal faami kartal ko njogitaari ngal ina ngijiro ndaartooɓe woote. E nder ɗuum seppooji puɗɗiima heewde e ɓeen gubbitooɓe so on mbaɗanaani min, min […]

 • BAYLUGOL KUULE WOOTE E SENEGAAL : SUUDU SARƊIIJI MDUU WIYI EEY
  Posted in: Dawrugol, Joljole

  Wonaa alaa e sago, kono ñande woote ɗee so welii neɗɗo ko tuggude karte joyi ɓamata haa 47 kartal. Ɗuum ko suudu sarɗiiji Senegqql sellini ɗum e alkaniisa 06 morso 2017. Keewal e depiteeji ɗii njaɓii ngam weeɓtinde woote ɗee e yaawnude ɗum rokkude fartaŋŋe kala belaaɗo ɓamde karte joyi. Gulaali ɗii noon keewiino e […]

 • DOGGI DEPITEEJI : LANNDA IPD ARDINII JEEWTOOWO E RAJO TIMTIMOL
  Posted in: Dawrugol

  Usmaan Caam gooto e hirjinooɓe jeewte e haalirde Timtimol fm naatii e dingiral politik. So wiyaama Usmaan Caam heewɓe maa mbiy ko kebloowo jeewte e haalirde Timtimol fm haalirde dowri e nder diiwaan Maatam. Hannde o ko kaŋko ɗowata yeewtere wiyateende ɗemngal Ilam, yewtere loowdi finndinoore, jeertinoore. Hannde o e ballondiral lannda IPD mo Ibraahiima […]

 • DOGOL DEPITEEJI : KOMIN MO AAÑAM FECCIIMA TIGI
  Posted in: Dawrugol

  Feccere doggol ɓe hooreejo leydi ndi suɓii Farba Ngom e yimɓe mum ɗawaaka heen. Sabu komin mo Aañam fecciima kanndidaaji 4 : heen gooto woni Muhammadu Ngom Farba NGOM e doggol ngenndiwol, Kummba DEM e doggol falnde Maatam, Jeynaba SEEN lollirɗo Niɓɓo Seen e doggol faraysenaaɓe e Alasan BASUM to GABO ; ɗum woni 4 […]

 • DOGGI SUƁOTOOƁE : IDI GAY HAAYTII JEYEEDE HEEN
  Posted in: Dawrugol

  Omo fadanoo e nder dogfol Aar Senegaal, kono jaayndeyeanke oo haaytii jwywede w ngemmbatooɓe w suɓngo depitewji ɗii. Waɗi noon ko o qonnoo ko e doggol Ibraahiima Fay diiwtangol ngol. E ko njokkondir ɗen e makko p hollitii ko gardiiɗo dogfol nfol doti haalde sabu kqnko o waɗaani politik, ko añnoode sooynude jikke mo oon […]