Kesum

 • SENEGAAL DEM DIKK : OTOOJI DAKAAR MAATAM PUƊƊIIMA DOGDE
  Posted in: Joljole, Kesum

  E nder eɓɓo waɗtude nawde otooji Dakaar Dem Dikk e diiwanuuji ɗii, diiwaan Maatam yantii e ɗiin diiwanuuji to ɗi puɗɗotoo dogde. Ko altine garoowo oo biisuuji gadani ɗii ummotoo Dakaar feewde Maatam tawa ina waɗi dartanɗe Dahra Jolof e Linngeer. Ko balɗe tati otooji ɗii mbaynotoo Dakaar feewde toon. Njoldi ndii ko ujunnaake ɗiɗi. […]

 • ROJJU YUMMUM DULEEƊI, BAAMMUM DULEEƊI.
  Posted in: Kesum

  WINNDANNDE HAMMADI SAMMBA JAH Ɓaawo hitaande ko baagal weeyo Juno fuɗɗii gollaade, jooni ngal nuldii ko laaɓi e kabaruuji Rojju, nde annduɓe tiimi e ko ngal neldi ummoraade e Rojju, ɓe ƴeewtindii ɓe tawi ko duleeɗi moolanaaɗi ngoni e lobbuli ɗaŋre ɓurnde mawnude e yuɓɓo-naange. Rojju ko aduna kaawniiɗo mettuɗo ɓadaade saka won’de, sabu dingiral […]

 • KOORKA 2017 : LEWRU NDUU YIYETEE KO ALJUMAA (GANNDO)
  Posted in: Kesum

  So hawrii e weleede Allah,lewru koorka ina tijja ñalnde Mawnde (Aljuma) 26 duujal (Mai) 2017 maa ndu won e asamaan fotde waktu (heure) caggal mutirɗe naange, seeɓɓe gite ɓe fo ina gasa njiya ndu ñalnde heen. Ɓe ceeɓaani gite ɓe noon ina mbaawi fatde ñalnde Hoore Biir (Aset) 27 duujal, sikke alaa ñalnde heen maa […]

 • NANNGAL NAANGE WALLA LEWRU : HOL KO SOOMII HEEN
  Posted in: Kesum

  Winndannde Hammadi JAH (PULLO HANNDE) Eɗen mbiya lewru walla naange nanngaama so tawii en nattiiɗe yiyde e saha nde foti yiyeede, wonaa nanngeede foti wiyeede, foti wiyeede ko wirniima sabu woodat ko reɗɗii hakkunde lewru e naange lewru wirnoo, wooda kadi ko reɗɗii hakkunde leydi e naange, naange wirno. Ko reɗɗotoo koo ko woni ? […]

 • LEYƊEELE SAPPO ƁURƊE WAAWDE HEƁDE NELDE : KO SENEGAAL WONI ƊIƊMIRI E AFRIK
  Posted in: Kesum

  (AFRIQUEMIDI) Faawru kopporeeje aduna oo yaltinii ciimtol mum kolliroowol doggol leyɗeele ɓurɗe waawde heɓde nelde ummaade e ɗanniyankooɓe mumen.Kaalis nelde oo fof so renndinaama ko 33 miliyar kaalis dolaar. So yerondiraama e ciimtol rawane ngol, maa taw ustiima seeɗa. Ko leydi Niseriyaa woni ngadanndi e waawde neldude kaalis e ko ciimtol faawru koppereeje nduu yaltini. […]

 • KARALLE KESE : JAAGORGAL POSTOOJI UMMIIMA WALLITDE YONTANNDE NDEE
  Posted in: Kesum

  Beti loor, kalfinaaɗo kala ko feewti e dewol e sukaaɓe e nder jaagorgal kalfinaangal postoji o waɗii kuccondiral e jaayndiyankooɓe ko faati ñalawma teddiniraaɗo rewɓe e sukaaɓe gollooɓe kala ko faati e karallaagal kesal. Hikka waɗi duuɓi jeegom (6) ko ooɗoo ñalawma na yuɓɓinee. Dille ɗee mbaɗata ko ñalawma 27-04-2017, dille ɗee puɗɗii, tawi tiitoonde […]

 • GANNDE KESE : FOF INA INNOO E PULAAR
  Posted in: Kesum

  Hannde e o aduna yimɓe ina njahri yeeso no feewi to bannge gannde kese, ɗuum waɗi nguurndam neɗɗo jooni ina wayli so waɗdaama e ɗam duuɓi 200 caggal. Ganndal ummii ko e taariindi men ( enen yimɓe), taariindi men ko huunde nde ngoowɗen heddi ko hol no ɓulnortoɗen heen ganndal, kala ko ngon’duɗen, ɓooyduɗen, ngoowɗen […]

 • GANNDE KESE : WINNDANNDE HAMMADI JAH
  Posted in: Kesum

  Ina famɗi hannde galle mbo alaa ko ɓuuɓnata, maa wonii filsideer wala klim. Kono mbela oɗon nganndi no ɗiin masiŋaaji ngollirta? Woni sirlu ɓuuɓol walla nguleeki wiimtatooki e ɗiin masiŋaaji ko henndu (gaas) ina dummba e nder guccurol (tuyau), nduun henndu wiyetee ko fereyon (fréon), adatoo heɓɓaade ndu ko pompre (pompe) siiɓoondu dammpa ndu nde […]