Joljole

 • LAAMU KESU SENEGAAL : KO NAATI, KO EGGI E KO YALTI
  Posted in: Joljole

  Mohammmed Joon darnii laamu mum kesu . Teskaama heen jaltugol Awa Mari Kool Sek e Mankoor Njaay, Naatgol 11 hesɓe,eggugol Abdullaay Daawuuda Jallo e Aali Nguy Njaay… Egguɓe : ABDULLAAY DAAWUUDU JALLO : MAHANTEEJE, LAABI E JOOKTUGOL Aali Nguy Njaay : KISAL E NDEENKA LEYDI MBANIK NJAAY ; Tippondiral Afrik, NEPAD Maam Mbay Niang : […]

 • HIJJOORE 2017 : KOOTOL NGOL KO TUGGUDE 10 SATAMBARA
  Posted in: Joljole

  Caggal nde hijjoore ndee joofi e jam, ko heewi e Hujjaaj en padi tan ko diwooje ngam hootde nokkuuji mumen. Laana ngadana noon jogori yahde Senegaal ko 10 walla 11 satambara 2017. Hade ndeen Hujjaaj en nani e otelaaji e ngonka cattudka wonande won heen sabu ko addanoo naatii e coggu ko nawtatee.

 • BIRNAGOL ALIW ARƊO SOW : E NDAW ALYATIIM
  Posted in: Joljole

  Ko e ooɗoo alarba 23 ut Aliw Sow mbo jimɗi lolliniri Aliw Arɗo Saajo hawri e Lajal to Paris. Aliw Sow wuuri duuɓi 85 e nguurndam naftojam renndo makko Aliw Sow nguurndam mum ko nafoore mehre nde yahdaani e bakko e fiytaade becce. O haalii e nder nguurndam makko e sahaa cukaagu o waɗii kala […]

 • GOOMU RAP ALFAAJI : HUUTORAADE RAP NGAM ITTUDE FITINA JIBINAADO E KARALLE KESE
  Posted in: Pinal

  Caggal nde haalullaaji muusɗi ngummorii banngeeji kala, to watsap, to feesbuk kame jennooje, Goomu Alfaaji fuuta addii ballal mum mbela deeƴre waawa artude e nder leydi Senegaal. Waɗde jimol, noddude banndiraaɓe fulɓe, jolfuɓe, seereraaɓe, joolaaji, sooniŋkooɓe e kala leñol guurngol e nder leydi ndi nde anndata ko jam ɓuri bonannde. Sabu kala ɗo jam alaa […]

 • MADIINATUL MUNAWARA : WURO POOYE DIINE ISLAAM
  Posted in: Joljole, Kesum

  Hajjiyankooɓe winndere ndee ko ɓuri heen heewde ina taawee hannde e Madina. Ngoo wuro annoore e pooye, adii wiyeede ko Yatrib. Ko e fergo Nelaaɗo ngo wonti Mediina. Ina jeyaa e ko ɓuri battinde e maggo JUmaa kaa. Ko e nder makko lelii ɓurnaaɗo winndere. Ina sawndii mbo Umar e Abuubakri. To woɗɗaanni ɗoon ko […]

 • BALLE MISKINEEBE : JONNDE HEBLO TO MAATAM
  Posted in: Joljole

  Eɓɓɓoore ngenndiire ko feewti dokkugol ndamordi ɓesnguuji e to bannge kisal jooɗdiima e miskiniiɓe wonɓe e nder diiwaan Maatam. E nder diiwaan Maatam waɗi ko palɗe tati gonduɗe e renndooji mum teeru. Fof noon so hiisaama ɓeen miskineeɓe toɗɗaaɓe heɓooɓe njoɓdeele lebbi 3 kala 5000 mb ɓe tolniima ina yoni sanne. Kadi ko ƴettanoo e […]