Joljole

 • WOOTE WUROSOOGI : KO BENNOO ARI HOORE
  Posted in: Joljole

  Dingiral lammba politik e suɓngooji suudu sarɗiiji leydi Senegal, e hitaande 2017 njoofrii jam e nder Wurosoogi. Kulhuli gonnooɗi heen fof ƴeeŋtii e dow jam hay caɗeele goote peeñaani. Eɗen nganndi e doggol suɓateeɓe ɗo e renndo teeru Wurosoogi ko Me Muusaa Bookar Caam woni heen hulanooma yahduɓe e makko ɓe ina mbaawi wootde joñel. […]

 • WOOTE DEPITEEJI :GULAALI E LUUKAALI FOF NJOOFII
  Posted in: Joljole

  Beytol ngol joofii e Ahmadfaa. E nder palɗe 45 gon◊e e nder Senegaal, ko Bennoo Bokk Yaakaar nawi wune oo haa heddii palɗe 3 : Sarayaa, Keedugu e Mbakke mo suwaa hollirde ko yalti toon.So renndinaama ma won hedde 83 depitee, so tawtii depiteeji 15 caggal leydi ɗii e ko jogori ummoraade e doggol ngenndiwol […]

 • ALFAAJI FUUTA : GOOMU RAP NDARIINGU E LAAWOL
  Posted in: Pinal

  Alfaaji fuuta ko sukaaɓe men dillooɓe to bannge naalaŋkaagal senngo Rap, tawii ko sukaaɓe ɗiɗo jiyduɓe anniya gooto: ko Kaaw Lih e Saydu Soh lollirɗo Nammbe won. Goomu o sosaa ko e hitaande 2007.Fotde hoolaare e yiɗde hakkunde maɓɓe Elhajji Baaba Maal e hitaande 2008 wallitii ɓe no feewi to jahrugol yeeso golle maɓɓe. E […]

 • HARE HEEGE E POOY’NDAM : FOTDE 22 SEEDANFAAGU TOTTIRAAMA
  Posted in: Joljole, Santé

  Meer mo Wurosoogi Muusaa Bookar Caam tottirii fotde 22 seedantaagal e ɓeen sukaaɓe rewɓe daraniiɓe e dow yarlitaare e kaɓagol ŋakkere haaranduru wiyeteeɓe e tuubaŋkoore VNC. Ɓee ɗoo sukaaɓe ko ɓe gollorgal biyeteengal USAID_Yaajeende halfinnoo golle ɓetgol sukaaɓe yahrooɓe tuggi ko timmaani hitaande haa duuɓi 5 kam e dewindaagol cellal rewɓe sowiiɓe haa mbaawa ɗoftaade […]

 • LANNDA APR : CEERNO ALASAN SAL YALTII
  Posted in: Dawrugol

  Ceerno Alasan Sal yaltii lannda APR. Ko alarba hannde oo o habri ɗum. E ko o dallinorii ko wiyde lannda kaa ko gooto duhii heen tuuba, ka nattii wonde lannda potal to moni kala waawi rokkude miijo mum. Hade ngal ɗoo jaltal, ko tawa o jooɗiima ko ɓuri lewru caggal nde o riiwaa ne laamu […]