Joljole

 • SENAARE : WUROSOOGI E MAATAM NAATANII GOLLE
  Posted in: Renndo, Santé

  Caggal nde fedde wiyeteende Sahel 3000 waɗi golle mum gadane e eɓɓoore wiyeteende PASSEVO wonnoo tan ko renndo teeru Wurosoogi, ngam haɓaade diƴƴe ñolɗe e juppugol goppe ittateeɗe e duusuuji juppateeɗi caggal wuro ngo ngam bonnugol taariindi ndeen hare juutii no feewi. Nde yahi haa ɓooyi ɓe naattini heen renndo teeru Maatam wonti PASSEVOM ko […]

 • HARE CAME TO MAATAM : FOF EN NANNGONDIRII NGAM RIIWTUDE RAFI OO
  Posted in: Cellal

  Jooɗnde pattamlamiire jooɗaama hannde subaka, to nokku cafroowo gonɗo to cuuɗi men Maatam. Ndeeɗoo jooɗnde ko ngam tawtinde, Imameeɓe, gorgolaaɓe leeɗe, kaalirɗe, jaayndeeji, naalaŋkooɓe, ardiiɓe leeɗe kame dillooɓe to bannge haaliyaŋkaagal. Ndeen faandaare ko ngam ɓeydude jaajnugol hirjino ko feewti e ñakkugol ko feewti e came sukaaɓe yahrooɓe duuɓi 9 haa duuɓi 5. Ardii ndeen […]

 • SABU BAASGOL YOBDE ; WUROSOOGI KUPPAAMA NDIYAM
  Posted in: Joljole, Renndo

  To renndo teeru Wurosoogi, caggal nde waɗii daawal juutngal ŋakkere ndiyam, wonnoo caɗeele mum ko ŋakkere kaɓirɗe timmuɗe. E nder lewru Noowaamburu nduuɗoo ndu ngonɗen Wurosooginaaɓe ngoni ko e caɗeele ndiyam, nde wonnoo ina waɗi faktiraaji ɗi njoɓanooka, e darnde ardiiɓe nokku o ndariima haa ɗeen caɗeele puɗɗiima safraade. Tuma nde jooɗnde adaniire jooɗdaa e […]

Lewlewal communication

Centre Amadou Malick Gaye Ex Bopp
Tél: 77 562 14 73 / 77 105 64 69
E-mail: lewlewalcommunication2018@gmail.com