Joljole

 • MAATAM : PUNONDIRAL HAKKUNDE PELLE NGAM BALLONDIRAL
  Posted in: Joljole

  Ñalawma punondiral hakkunde fedde Nanondiren Mballondiren mo diiwaan daande maayo tuggi Bow haa Padalal, hakkunde mum e Ardiibe jannde demde ngenndiije diiwaan Maatam. Faayiida ngaldoo punondiral ina anndaa FANAMBA darnde mum to bannge bamtaare haa teenti to bannge kabagol humambinnaagu, daranaade cellal mawbe e sukaabe. Ńallal 23 09 2017 oon ñalawma mawninaama e tawtoreede jannginoobe […]

 • MAATAM : POTTITAL JANNDE E HEBLO
  Posted in: Joljole

  Ñallal 14 09 2017 pottital jannginooɓe, rewindtooɓe, kalfinaaɗo jaŋde ɗemɗe ngenndiije falnde Maatam Demmba Sumaare kame kalfinaaɗo jaŋde ɗemɗe ngenndiije Diiwaan Maatam Usmaan Bah to cuuɗi men Lewe Ngenaar e nder diiwaan Maatam, falnde Maatam, renndo teeru mo Oogo. Sabaabu ngalɗoo ñallal ko gostondiral miijooji peewtuɗi ooñtugol jaŋde to bannge heblo binndanɗe, peewnugol ciimtol dokkirooji […]

 • JIBOO LEYTI KAH : GANNDO LAAMU WIRNIIMA
  Posted in: Dawrugol, Joljole

  Jiboo Leyti Kah mo innde mum duƴƴidta e daartol politik Senegaal wirniima e oo alkamiisa 14 satambara. O hawri e lajal ko to Dakaar e nder kilinik Madoeen. Ko qset o wirnatee to Dakaar. Nde o naatata e laamu ko duuɓi 25 tan o joginoo. O duusii denndaangal meeɗɓe ardaade Senegaal gila Sengoor haa Makki […]

 • LAAMU KESU SENEGAAL : KO NAATI, KO EGGI E KO YALTI
  Posted in: Joljole

  Mohammmed Joon darnii laamu mum kesu . Teskaama heen jaltugol Awa Mari Kool Sek e Mankoor Njaay, Naatgol 11 hesɓe,eggugol Abdullaay Daawuuda Jallo e Aali Nguy Njaay… Egguɓe : ABDULLAAY DAAWUUDU JALLO : MAHANTEEJE, LAABI E JOOKTUGOL Aali Nguy Njaay : KISAL E NDEENKA LEYDI MBANIK NJAAY ; Tippondiral Afrik, NEPAD Maam Mbay Niang : […]

 • HIJJOORE 2017 : KOOTOL NGOL KO TUGGUDE 10 SATAMBARA
  Posted in: Joljole

  Caggal nde hijjoore ndee joofi e jam, ko heewi e Hujjaaj en padi tan ko diwooje ngam hootde nokkuuji mumen. Laana ngadana noon jogori yahde Senegaal ko 10 walla 11 satambara 2017. Hade ndeen Hujjaaj en nani e otelaaji e ngonka cattudka wonande won heen sabu ko addanoo naatii e coggu ko nawtatee.

 • BIRNAGOL ALIW ARƊO SOW : E NDAW ALYATIIM
  Posted in: Joljole

  Ko e ooɗoo alarba 23 ut Aliw Sow mbo jimɗi lolliniri Aliw Arɗo Saajo hawri e Lajal to Paris. Aliw Sow wuuri duuɓi 85 e nguurndam naftojam renndo makko Aliw Sow nguurndam mum ko nafoore mehre nde yahdaani e bakko e fiytaade becce. O haalii e nder nguurndam makko e sahaa cukaagu o waɗii kala […]

Lewlewal communication

Centre Amadou Malick Gaye Ex Bopp
Tél: 77 562 14 73 / 77 105 64 69
E-mail: lewlewalcommunication2018@gmail.com