Joljole

 • ABDULLAAY WADDA YIDDE MAKKO KO MURIIT ARDOO LEYDI NDII
  Posted in: Dawrugol

  To wuro Tuubaa to o yehi ngam tawtoreede Maggal Tuubaa, Meeter Wade, hooreejo lannda Pds noosi kadi ko hesɗi.Gaa ‘gaa Umnr Saar gotnooɗo suko makko e lannda Pds, Abdulaay Wade wii ko Meeter Madikee Ñaŋ suɓii cukko mum. Kori ɗum beyɗataa jiiɓru e nder lannda Pds, caggal nde wayɓe no Moodu Jaañ Faada, Sileymaani Ndeene […]

 • NJAAKIRI (DIIWAAN MAATAM) : KO TOON JANNGINOOBE KAWRITI E OO ALARBA
  Posted in: Pinal

  Jannginooɓe ɗemɗe ngenndiije e Renndooji teeru Nabbaaji, Oogo kame Hoore foonde ñallal hannde 08 11 2017,To cuuɗi men Njaakiri. Denndaagal jannginooɓe wonɓe e 15 gonɗe e nder ɗiin renndooji teeru, rewintooɓe kame kalfinaaɗo jaŋde ɗemɗe ngenndiije e diiwaan Maatam, hono Usmaan Bah, kame Demmba Sumaare kalfinaaɗo jaŋde ɗemɗe ngenndiije falnde a Maatam. Faandaare ngal ɗoo […]

 • DIIWAAN MAATAM : WONAA TELEFON WONAA WIFI
  Posted in: Joljole

  Hannde oo e nder diiwaan Maatam, caɗeele resoo telefon ina mawni no feewi. Kala hannde kuutortooɗo telefon mum woni ko e poos mum, walla ko e kalbe mum, alaa fof keɓoowo noddaango, walla noddoowo yahde to bannge enternet kam haalaaka. Tee wonande jogiiɓe wifii ɓe ne ko ɗeen caɗeele njogii. To bannge heɓɓatooɓe nulde mumen […]

 • IBA DEER CAAM :  » SULEYMAANI BAAL INA FOTI JANNGINEEDE E EKKOLAAJI SENEGAAL »
  Posted in: Dawrugol

  Porofesoor Iba Deer Caam na yahdie yo golle Seek SileymaanI Baal njaŋngine e duɗe Senegaal E ciimtol ngol keɓ-ɗen e jaaynde APS,Porofesoor (Ceerno) Iba Deer Caam,jaŋnginoowo dowrowo ko faati e taarik to duɗal Seek Anta Joop holliri e yiyannde mum yo sukaaɓe leydi Senegaal kaalane, kadi njaŋnginee golle e golwole Seek Sileymaani Baal;“tiitoonde e nder […]

 • SEEK AHMADU BAMMBA JOOM TUUBAA : HOLI OO MAWNINTEEDO E MAGGAL TUUBAA
  Posted in: Joljole

  Ceerno ! Ceernal seeraaɓe – waliyal – waliyaaɓe Seeh Ahmadu Bammba biyeteeɗo Seriñ Tuubaa hoɗii aduna ko e hitaande 1853 to Mbakke Bawol e diwaan Jurbel nder leydi Senegaal. Ko ganndo mawɗo kumpitiiɗo gannde keewɗe fik, nahaw, sariyaaji e pawwoje deftere Allah. Ko kaŋko feri laawol Muriid. Kadi o wallifiima jime e jimɗi e duwawuuji […]

 • ALFAAJI FUUTA DUUBI SAPPO E DINGIRAL RAP
  Posted in: Pinal

  Dañii duuɓi sappo ko goomu Rap wiyeteeɓe Alfaa ji fuuta sosaa e nder renndo teeru Wurosoogi. Wonnoo e goomu o ko sukaaɓe tato ko ɓee ɗoo ko Kaaw Lih, Saydu Soh Number one kame Kadeer Jaw. Oon tuma ko Daara hip hop ɓe mbiyetenoo, caggal golle keewɗe e njilluuji maɓɓe e nder gure ɗe e […]

Lewlewal communication

Centre Amadou Malick Gaye Ex Bopp
Tél: 77 562 14 73 / 77 105 64 69
E-mail: lewlewalcommunication2018@gmail.com