Joljole

 • PETEROŊ E SENEGAAL: ƁUNNDU HESURU YIYTAAMA
  Posted in: Joljole, Renndo

  Galle dilloowob e njiilaw peteroŋ ina wiyee Kosmos energy hollitii e oo altine 08 Me 2017 jiytugol ɓunndu peteroŋ hesuru. Nduuɗoo ɓunndu yiytaa ko to Kayaar. Keewal ngal ina ɓetee e 15 miliyoŋ barigal. Peteroŋ oo tawatee ko e luggiɗeendi ndi 95 kiloomeeteer. So renndinaama maa won ɓulli jeegom ko Kosmos yiyti. Barile gadane ɗe […]

 • WOOTE FARAYSE: MAKRON LAPPII LOPEN
  Posted in: Dawrugol, Joljole

  Bettaani hay gooto poolgu Emanuwel Makron fooli Marin Lopen. Makron dañi ko toɓɓe 66 e kala teemedere ɗo Lopen dañi toɓɓe 34 e kala teemedere. Ɗum fof e wayde noon teskaama faraysenaaɓe heewɓe ko ɗuurniiɓe woote ɗee etee heewɓe heen ngooti ko kartal danawal yiɗde wiyde ko fof foti e mumen. Teskaama kadi Marin Lopen […]

 • ELI ULDU MOHAMMED FAAL : O YANI KO E DINGIRAL POLITIK TO SUWOYRAAT
  Posted in: Joljole

  Eli hawrii hannde e lajal e duuɓi makko 65, tawii ko omo yahi Suwoyraat ngam hirjinoyde yimɓe makko e yiɗde seneraal Muhammed Wuldu Abdel Asiis e ko yiɗi waylude huunde e kuule leydi ndii. Ko ɗo o wonnoo e mitiŋ ko ɗoon dañi foofaandu nduu dartii, o ƴettaa ɗoon naweede Opitaal Suwoyraat, ko e laawol […]

 • MURIRTANI : ELI WULD MUHAMMED FAAL SANKIIMA
  Posted in: Joljole

  Eli Uldu Muhammed Faal meeɗnooɗo ardaade leydi Muritani tuggi ut 2005 haa 2007 hawrii e lajal e oo aljumaa 05 Me 2017 e maayde bettere, sabu ko dartannde foofaandu. O hawri e lajal ko to Suwoyraat bannge rewo Muritani. Uld Muhammed Faal ko kam liɓnoo laamu Maawuyaa Wuld Taaya. Ko o hooreejo leydi Muritani ɓurnooɗo […]

 • LEYƊEELE SAPPO ƁURƊE WAAWDE HEƁDE NELDE : KO SENEGAAL WONI ƊIƊMIRI E AFRIK
  Posted in: Kesum

  (AFRIQUEMIDI) Faawru kopporeeje aduna oo yaltinii ciimtol mum kolliroowol doggol leyɗeele ɓurɗe waawde heɓde nelde ummaade e ɗanniyankooɓe mumen.Kaalis nelde oo fof so renndinaama ko 33 miliyar kaalis dolaar. So yerondiraama e ciimtol rawane ngol, maa taw ustiima seeɗa. Ko leydi Niseriyaa woni ngadanndi e waawde neldude kaalis e ko ciimtol faawru koppereeje nduu yaltini. […]

 • BAALAAJE POLITIK: WONTII MOOLTORƊI ƁE NJIƊAA REWDE
  Posted in: Joljole

  Hannde e nder Senegaal koko wonti aada e darnugol baalaaje politik mooltiiɗe e ɓamtaare. Kala mo yiɗaa wiyeede yahii polindaaji politik, darnii waalaare mum bannge ina hollira doole. Ɓee heen ngoni ko e lannda laamiiɗo oo: RAMPE, FIN WEETII, DIIWAAN… baŋ yoo baŋ mooɓondire politik ina njibinee. Ina jeyaa, e sababuuji ɗii, baasgol sañaade e […]

 • ÑALAWMA WELLITAARE JAAYNDIYANKE: SEPPO E NDER BOLI NDAKAARU
  Posted in: Joljole

  Ñlawma 03 lewru ME kala ko Kala goo lewru Me ko ñalawma teddiniraa wellitaare saaktooɓe kabaruuji. Oo ñalawma fuɗɗii mawnineede ko 1993 e yamiroore fedde ngootaagu winndere ndee ngam tabitinde nanondire Uneskoo siifnoo gila e 1991.Ina waawi nanngireede kadi nootaango e eeraango jaayndiyankooɓe Afrik hawritnooɓe to Winnduk e 1991 ngam woytaade wellitaare saaktooɓe kabaruuji. Woni […]