Joljole

 • NGARDIIGU KAWTAL AFRIK FUKUBAL: IISAA AYAATU YANII
  Posted in: Coftal

  Caggal duuɓi noogaas e jeenayi e ngardiigu kawtal Afrik fukubal, Iisaa Ayaatu yanii hannde to Adis Abebaa. Liɓi mbo ko Malgaasnaajo biyeteeɗo Ahmad AHmad. Wonii bettere mawnde hannde e woote cuɓogol gardiiɗo kawtal Afrik fukubal so njomu ngu fadanooka Iisaa Ayaatu mbo leydi Kameruun. Ahmad Ahmad liɓɗo mbo he oo heɓii toɓɓe 34, kanko o […]

 • GANNDE KESE : FOF INA INNOO E PULAAR
  Posted in: Kesum

  Hannde e o aduna yimɓe ina njahri yeeso no feewi to bannge gannde kese, ɗuum waɗi nguurndam neɗɗo jooni ina wayli so waɗdaama e ɗam duuɓi 200 caggal. Ganndal ummii ko e taariindi men ( enen yimɓe), taariindi men ko huunde nde ngoowɗen heddi ko hol no ɓulnortoɗen heen ganndal, kala ko ngon’duɗen, ɓooyduɗen, ngoowɗen […]

 • ABDUL ASIIS AL AMIIN: KALIIFA KESO OO JOOƊIIMA
  Posted in: Joljole, Renndo

  Tuggi 15 mars 2017 ko Abdul Asiis Sih Al amiin woni gardiiɗo laawol Tijjaani ɗo e Senegaal. Abdul Asiis Sih ina noddiree Al Amiin (woni koolaaɗo) walla Siñoor ngam seermdude mbo e Abdul Asiis Mawɗo. O yiyi aduna ko e hitaanee 1928 to Tiwaawoon. Baaba makko ko khaliifa Abaabakar Sih gadiiɗo wonde khaliifa Tijaaniya, neene […]

 • SANKAARE SEEK TIJJAAN SIH : GANNDAL HOOTII LAAKARA
  Posted in: Joljole

  Ɓesngu Senegaal teeŋti e tijjaaniyaŋkooɓe mbaaldi ko sunaare. Seek Tijjaani Sih gardinooɗo laawol Tijjaaniya e Senegaal hawrii e lajal jamma alarba jofi alkamiisa. Ko e jammaagu hee o wirnaa to Tiwaawoon. Hol gonnooɗo oo gorko? Seek Tijjaani Sih ina noddirtenoo Almakhtuum ; woni niɓɓiɗɗo. Ko goonga sqbu ko anndaa e makko to bannge tolno ganndal […]

Lewlewal communication

Centre Amadou Malick Gaye Ex Bopp
Tél: 77 562 14 73 / 77 105 64 69
E-mail: lewlewalcommunication2018@gmail.com