Joljole

 • KIHONDIRAL SENEGAAL UGANNDA : KO HEEWI E FETTOOƁE SENEGAAL NGARAANI.
  Posted in: Coftal, Joljole

  Ngam heblanaade kihondiral hakkunde Senegaal e Gine Ekuwatoriyaal, Senegaal ina fettida jamma altine hannde oo e Uganndaa. Ngal ɗoo kihondiral cehilaagal noon waɗata ko e luuteede fettooɓe heewɓe ɓe ngaraani. E nder ɓeen, Saajo Maane e Jaawo Keyta Balde ko gaañiiɓe. Kuyaate ko hono noon yantude e Muusaa Sow, Saaliw Siis e Yunus Sanngare. Ko […]

 • DAARUL IIMAAN : DUƊAL JAŊDE JALTINNGAL. KEELE
  Posted in: Pinal

  Muhammed Mujtaba suka nawɗo araataay aduna lawgel jaŋde Qiraan yalti ko e diɗal Daarul Iimaan. Ngal ɗoo duɗal darnaa ko e hitaande 1997. E ndeen hitaande, ceerno Habiibu Sih gardiiɗo ngal oo joginoo tan ko almudɓe 4 rewɓe. Hannde duɗal ngal ina jaɓɓoo ko ina wona 1400 janngoowo rewɓe e worɓe. Ɓeen janngooɓe noon ko […]

 • SENEGAAL DEM DIKK : OTOOJI DAKAAR MAATAM PUƊƊIIMA DOGDE
  Posted in: Joljole, Kesum

  E nder eɓɓo waɗtude nawde otooji Dakaar Dem Dikk e diiwanuuji ɗii, diiwaan Maatam yantii e ɗiin diiwanuuji to ɗi puɗɗotoo dogde. Ko altine garoowo oo biisuuji gadani ɗii ummotoo Dakaar feewde Maatam tawa ina waɗi dartanɗe Dahra Jolof e Linngeer. Ko balɗe tati otooji ɗii mbaynotoo Dakaar feewde toon. Njoldi ndii ko ujunnaake ɗiɗi. […]

 • LEFOL LAAMU : ELIMAAN DIMAT SUƁAAMA
  Posted in: Pinal, Renndo

  Wuro Dimat dañii laamɗo keso. O wiyetee ko Elimaan Aali Kan Demmba Maamuudu. O lomtii ko Elimaan Umar Abdul kawruɗo e lajal nani wona lebbi kooni. Ko ooɗo Elimaan woni battuɗo 244. E no aada Dimat yajri, so ɗefol ngol diwɗii ko uettaaɓe Gey njogotoo ngol. Ɓe pada e mawɓe galleeji laamatppɗi mo toddii fof […]

Lewlewal communication

Centre Amadou Malick Gaye Ex Bopp
Tél: 77 562 14 73 / 77 105 64 69
E-mail: lewlewalcommunication2018@gmail.com