Joljole

 • CUYGOL E KAWGEL BAK 2017 : MAA WOOD HEEN KO WAƊTAA
  Posted in: Joljole

  Bak hikka oo ina jeyaa e kawgelaaji ɓurɗi heewde caɗeele. Caggal nde tuumaa nguyka waɗi e kawgel filoosofii, jooni ko kawgel ɗemngal farayse kam e Daartol waɗi ko suyi. Eleweeɓe heewɓe keɓii kawgel ngel gila fummitaaka,ɓe neldindiri ɗum e telefoŋaaji maɓɓe. Baabu Jakam kalfinaaɗo juɓɓingol kawgel ngel hollitii, dum koko ɓamtatee ñande 10 morso. O […]

 • TUUGNORGAL CELLAL : DIIWAAN MAATAM DARNII CATAL MUM
  Posted in: Joljole

  Jaɓɓal ngam jooɗɗinde tuugnorgal to bannge cellal to senngo heeriingo e nder leydi men Senegaal darnaama e Maatam.. Ngoon miijo tammbii ɗum ko jaagorgal kalfinaangal to cellal e nder leydi Senegaal e ballondiral Usaid e Baŋke monnjaal. Ngam teeŋtinde batu kuuɓtodinngu ASPS lewru sanwiyee 2016 ngam waawde humpitde terɗe jeyaaɗe e ngaal gollorgal ngam sellinde […]

 • BAK 2017 : KAWGEL NGEL DAWRAAMA HANNDE
  Posted in: Joljole

  Kawgel peewtungel e bakkaaloriyaa fuɗɗiima e ñalawma hannde 04 07 2017. Liisee Elhajji Yero Ɓaas jaɓɓiima fotde 484 kanndidaa. Hollitaama e nder Liisee mo Wurosoogi ina waɗi 295 kanndidaa, Liisee mo Oogo ko 106,Siñtu Garba 83.To bannge Liisee waɗeede ɗum santar alaa sago ko maa waawa yaltinde 150 kanndidaa, ko ɗuum waɗi liisee Oogo e […]

 • TEETNGEL E NDER MAATAM : WURO NGOO WOYTIIMA JOOKRE MUM
  Posted in: Joljole

  Wuro Teetingel ina woytoo caɗeele mum. Teetingel ko wooto e gure fulɓe wonngo e nder diiwaan Maatam e renndo teeru Nabbaaji siwol. E ñalawma 02 07 2017 ɓe kollitii haɓe ngondi e caɗeele, so ndunngu o arii yettaade nokkuuji maɓɓe ɗi ina saɗti no feewi. Hakkunde maɓɓe e BoyInaaji ko 7km kono alaa laawol kaaƴe, […]

Lewlewal communication

Centre Amadou Malick Gaye Ex Bopp
Tél: 77 562 14 73 / 77 105 64 69
E-mail: lewlewalcommunication2018@gmail.com