Joljole

 • MURIRTANI : ELI WULD MUHAMMED FAAL SANKIIMA
  Posted in: Joljole

  Eli Uldu Muhammed Faal meeɗnooɗo ardaade leydi Muritani tuggi ut 2005 haa 2007 hawrii e lajal e oo aljumaa 05 Me 2017 e maayde bettere, sabu ko dartannde foofaandu. O hawri e lajal ko to Suwoyraat bannge rewo Muritani. Uld Muhammed Faal ko kam liɓnoo laamu Maawuyaa Wuld Taaya. Ko o hooreejo leydi Muritani ɓurnooɗo […]

 • LEYƊEELE SAPPO ƁURƊE WAAWDE HEƁDE NELDE : KO SENEGAAL WONI ƊIƊMIRI E AFRIK
  Posted in: Kesum

  (AFRIQUEMIDI) Faawru kopporeeje aduna oo yaltinii ciimtol mum kolliroowol doggol leyɗeele ɓurɗe waawde heɓde nelde ummaade e ɗanniyankooɓe mumen.Kaalis nelde oo fof so renndinaama ko 33 miliyar kaalis dolaar. So yerondiraama e ciimtol rawane ngol, maa taw ustiima seeɗa. Ko leydi Niseriyaa woni ngadanndi e waawde neldude kaalis e ko ciimtol faawru koppereeje nduu yaltini. […]

 • BAALAAJE POLITIK: WONTII MOOLTORƊI ƁE NJIƊAA REWDE
  Posted in: Joljole

  Hannde e nder Senegaal koko wonti aada e darnugol baalaaje politik mooltiiɗe e ɓamtaare. Kala mo yiɗaa wiyeede yahii polindaaji politik, darnii waalaare mum bannge ina hollira doole. Ɓee heen ngoni ko e lannda laamiiɗo oo: RAMPE, FIN WEETII, DIIWAAN… baŋ yoo baŋ mooɓondire politik ina njibinee. Ina jeyaa, e sababuuji ɗii, baasgol sañaade e […]

 • ÑALAWMA WELLITAARE JAAYNDIYANKE: SEPPO E NDER BOLI NDAKAARU
  Posted in: Joljole

  Ñlawma 03 lewru ME kala ko Kala goo lewru Me ko ñalawma teddiniraa wellitaare saaktooɓe kabaruuji. Oo ñalawma fuɗɗii mawnineede ko 1993 e yamiroore fedde ngootaagu winndere ndee ngam tabitinde nanondire Uneskoo siifnoo gila e 1991.Ina waawi nanngireede kadi nootaango e eeraango jaayndiyankooɓe Afrik hawritnooɓe to Winnduk e 1991 ngam woytaade wellitaare saaktooɓe kabaruuji. Woni […]

 • FUKU CEENE : SENEGAAL HAWRATA KO E ITALI E NAYABAL TIMMOODE
  Posted in: Coftal

  Fuku Ceene waɗatee ko e dingiral kahindiingal ko ina wona pecce tati dingire fuku gaadoraaɗe. Fettooɓe ɓee ko njoyo bannge kala, lomtotooɓe ɓee ko njeeɗiɗo. Lomtondiral ina wona e kala sahaa. Dumunna pettugol ngol o hojomaaji 12 laabi tati. hakkunde dumunnaaji ina fooftee hojomaaji tati. Kala Biit naati Fuku Ceene ina waawi wiyeede kadi fuku […]

 • JAAGORGAL CAASE : CEERNO ALASAN SAL YALTII LAAMU NGUU
  Posted in: Dawrugol, Joljole

  Ceerno Alasan Sal gonnooɗo jaagorɗo kalfinaaɗo caase yaltii laamu Mohammed JOON e oo talaata. Won kabaruuji kollirɗi ko kanko woppi, haala ngoɗka wiyi ko o jaltinaaɗo.ɗerewol bayningol galle laamorgo wiyi ko ko o goppinaaɗo. E kala ko waawi heen wonde, ko hooreejo jagge ɗee roondotoo golle ɗe o joginoo ɗee. Won kabaruuji kollirɗi o nanondiraano […]

 • MAWNINGOL ÑALAWMA GOO ME: ƊUM. FUƊƊORII KO TO AMERIK
  Posted in: Joljole

  Kala goo lewru Me aduna oo fof ina mawnina ñalawma gollotooɓe. Ko fartaŋŋe pelle kujjinantooɗe gollotooɓe waawde woytaade caɗeele mumen e nder seppooji jamiraaɗi. Kono ɗum ummii ko to woɗɗi. Mawningol ñalawma goo mee jibinaa ko to Amerik. Ɗum fuɗɗii waɗeede ko e hitaande 1886. Ko toon ko ɓuri 300 ujunere gollotooɗo ngoytinoo yoo waktuuji […]

Lewlewal communication

Centre Amadou Malick Gaye Ex Bopp
Tél: 77 562 14 73 / 77 105 64 69
E-mail: lewlewalcommunication2018@gmail.com