Joljole

 • NGARDIIGU KAWTAL AFRIK FUKUBAL: IISAA AYAATU YANII
  Posted in: Coftal

  Caggal duuɓi noogaas e jeenayi e ngardiigu kawtal Afrik fukubal, Iisaa Ayaatu yanii hannde to Adis Abebaa. Liɓi mbo ko Malgaasnaajo biyeteeɗo Ahmad AHmad. Wonii bettere mawnde hannde e woote cuɓogol gardiiɗo kawtal Afrik fukubal so njomu ngu fadanooka Iisaa Ayaatu mbo leydi Kameruun. Ahmad Ahmad liɓɗo mbo he oo heɓii toɓɓe 34, kanko o […]

 • GANNDE KESE : FOF INA INNOO E PULAAR
  Posted in: Kesum

  Hannde e o aduna yimɓe ina njahri yeeso no feewi to bannge gannde kese, ɗuum waɗi nguurndam neɗɗo jooni ina wayli so waɗdaama e ɗam duuɓi 200 caggal. Ganndal ummii ko e taariindi men ( enen yimɓe), taariindi men ko huunde nde ngoowɗen heddi ko hol no ɓulnortoɗen heen ganndal, kala ko ngon’duɗen, ɓooyduɗen, ngoowɗen […]

 • ABDUL ASIIS AL AMIIN: KALIIFA KESO OO JOOƊIIMA
  Posted in: Joljole, Renndo

  Tuggi 15 mars 2017 ko Abdul Asiis Sih Al amiin woni gardiiɗo laawol Tijjaani ɗo e Senegaal. Abdul Asiis Sih ina noddiree Al Amiin (woni koolaaɗo) walla Siñoor ngam seermdude mbo e Abdul Asiis Mawɗo. O yiyi aduna ko e hitaanee 1928 to Tiwaawoon. Baaba makko ko khaliifa Abaabakar Sih gadiiɗo wonde khaliifa Tijaaniya, neene […]

 • SANKAARE SEEK TIJJAAN SIH : GANNDAL HOOTII LAAKARA
  Posted in: Joljole

  Ɓesngu Senegaal teeŋti e tijjaaniyaŋkooɓe mbaaldi ko sunaare. Seek Tijjaani Sih gardinooɗo laawol Tijjaaniya e Senegaal hawrii e lajal jamma alarba jofi alkamiisa. Ko e jammaagu hee o wirnaa to Tiwaawoon. Hol gonnooɗo oo gorko? Seek Tijjaani Sih ina noddirtenoo Almakhtuum ; woni niɓɓiɗɗo. Ko goonga sqbu ko anndaa e makko to bannge tolno ganndal […]

 • GANNDE KESE : WINNDANNDE HAMMADI JAH
  Posted in: Kesum

  Ina famɗi hannde galle mbo alaa ko ɓuuɓnata, maa wonii filsideer wala klim. Kono mbela oɗon nganndi no ɗiin masiŋaaji ngollirta? Woni sirlu ɓuuɓol walla nguleeki wiimtatooki e ɗiin masiŋaaji ko henndu (gaas) ina dummba e nder guccurol (tuyau), nduun henndu wiyetee ko fereyon (fréon), adatoo heɓɓaade ndu ko pompre (pompe) siiɓoondu dammpa ndu nde […]

 • REFERENUM 20 MARS : SO EEY KO MAKKI FOOLI ? SO ALAA KO MAKKI FOOLI
  Posted in: Joljole

  Ɓesngu leydi Senegaal ina,noddaa e woote referendum ñaande 20 lewru Mbooyi. E nder ɗeen woote ko naamne ɗiɗitan : wiyde EEY ina yahdi e eɓɓo ngoo walla wiyde ALAA yahdaani heen. Wondiiɓe Makki ɓee ummanii ko mbele EEY oo ina foola, Sarɗiiji Dowrowi leydi ndii mbaylee. So Alla oo foolii firti ko Sarɗiiji Ddowrowi leydi […]

 • TOƁƁE SAPPO E JOYI REFERENDUM ƊEE
  Posted in: Joljole

  1- Kesɗitingol darnde lanndaaji dawrugol e nder tippudi demokaraasi 2- Jeyegol yimɓe ɓe ngonaani e lanndaaji e kala suɓngooji 3- 3Ƴellitgol laamuuji ɓadtiiɗi e ɓamtaare leydi e dow darnugol catal kuufowal laamuji ɓadtiiɗi ɗii 4- Keɓtingol hakkeeji kesi ɓiɓɓe leydi : hakke jogaade taariindi moƴƴiri e nder jeye maɓɓe yo leydi e ngalu coomiingu heen 5- […]

Lewlewal communication

Centre Amadou Malick Gaye Ex Bopp
Tél: 77 562 14 73 / 77 105 64 69
E-mail: lewlewalcommunication2018@gmail.com