Pinal

 • KAWGEL SERTIFIKAA : TO WUROSOOGI FOF REWII LAAWOL
  Posted in: Joljole, Pinal

  Ñalawma hannde 20 06 2017 dawraama entree en e cfee ekkol 2 mo wurosoogi inniraaɗo Abu Jaawara gootal e duɗe nasraan leslese ɗe. Ɗo e Wurosoogi ko sahnga waktuuji 8 subaka kalfinaaɗo diiwaan o hono, Umaar Mammadu Baalde ardii e sete mum ngam waɗde njillu mum e nder ekkolaaji ɗi e ƴeewde no kawgel ngel […]

 • DAARUL IIMAAN : DUƊAL JAŊDE JALTINNGAL. KEELE
  Posted in: Pinal

  Muhammed Mujtaba suka nawɗo araataay aduna lawgel jaŋde Qiraan yalti ko e diɗal Daarul Iimaan. Ngal ɗoo duɗal darnaa ko e hitaande 1997. E ndeen hitaande, ceerno Habiibu Sih gardiiɗo ngal oo joginoo tan ko almudɓe 4 rewɓe. Hannde duɗal ngal ina jaɓɓoo ko ina wona 1400 janngoowo rewɓe e worɓe. Ɓeen janngooɓe noon ko […]

 • LEFOL LAAMU : ELIMAAN DIMAT SUƁAAMA
  Posted in: Pinal, Renndo

  Wuro Dimat dañii laamɗo keso. O wiyetee ko Elimaan Aali Kan Demmba Maamuudu. O lomtii ko Elimaan Umar Abdul kawruɗo e lajal nani wona lebbi kooni. Ko ooɗo Elimaan woni battuɗo 244. E no aada Dimat yajri, so ɗefol ngol diwɗii ko uettaaɓe Gey njogotoo ngol. Ɓe pada e mawɓe galleeji laamatppɗi mo toddii fof […]

 • TAPSIRAAJI RAABIƊA LEWRU KOORKA 2017
  Posted in: Joljole, Pinal, Renndo

  E gardogol Ceerno Madaani TAAL, Haliifa ɓesngu Ceerno Muntaga Ahmadu, gardiiɗo Fedde Seernaaɓe daraniiɓe Lislaam ( RABIƊA) eɓe kabra denndaangal juulɓe kala hono noɓe ngaadorinoo waɗde kala nde E gardogol Ceerno Madaani TAAL, Haliifa ɓesngu Ceerno Muntaga Ahmadu, gardiiɗo Fedde Seernaaɓe daraniiɓe Lislaam ( RABIƊA) eɓe kabra denndaangal juulɓe kala hono noɓe ngaadorinoo waɗde kala […]