Renndo

 • ABUU DEMMBEL MBOOC: GANNDO WIRNIIMA
  Posted in: Renndo, Santé

  Abuu Demmbel Mbooc mbo Doondu jooɗinooɗo to Ndar hawrii e lajal e oo aljumaa 12 Me to Ndar ɗo o waɗi ko ɓuri heewde e nguurndam makko. Oo gorko ko sagata daraninooɗo leñol mum. Abuu Demmbel Mbooc jeyenoo ko e haralde janngoynoonde to Esipt. Ko toon o hawriti e Yero Dooro Jallo en. Ɓe ngolliima […]

 • NDEY WAASANAM: RENNDO COOLOOJI WAASII JAGGAL
  Posted in: Renndo

  O wiyetenoo ko Mammadu Abdullaay Waddu, kono innde makko coolooyaagal ko Ndey Waasanam. Omo jeyaa e ɓurɓe lollude e coolooji e oo yonta. O hawrii e lajal caggal paawngal. Ndey Waasanam jeyaa ko Siñcaan Juude. Hinnde coolooji waasii ɗoo goital e jagge mum. Teskaama kadi cooooyaagal woni tan ko e yahtirde caggal, sabu heddinoo ko […]

 • MAARO DALLIŊ: AFRIK KO JINNDE TUUBAKOOƁE
  Posted in: Renndo

  Joli hikka ko haala maaro peewniraaka dalliŋaaji naatnaako e jehre leyɗeele Afrik hirnaange. E nder karalle kese ɗee holliraama heen karallaagal peewnugol maaro tawa ko dalliŋaaji mbaylaa haa wonta sewka. E ko haralleeɓe annduɓe humpitiiɓe kolliri, ɗuum waawaa wonde goonga e dow dalillaaji e yuurnito waɗaango. Hay so tawii noon maaro koo feewniraaka dalliŋaaji, ina […]

 • PETEROŊ E SENEGAAL: ƁUNNDU HESURU YIYTAAMA
  Posted in: Joljole, Renndo

  Galle dilloowob e njiilaw peteroŋ ina wiyee Kosmos energy hollitii e oo altine 08 Me 2017 jiytugol ɓunndu peteroŋ hesuru. Nduuɗoo ɓunndu yiytaa ko to Kayaar. Keewal ngal ina ɓetee e 15 miliyoŋ barigal. Peteroŋ oo tawatee ko e luggiɗeendi ndi 95 kiloomeeteer. So renndinaama maa won ɓulli jeegom ko Kosmos yiyti. Barile gadane ɗe […]

 • DAAKAA 2018: ARDITINAAMA LEWRU
  Posted in: Renndo

  Daakaa 2017 joofii. Dental ngal saakiima waktuuji 10.ko adi caakaagol daakaa ngol, Kaliif oo nanngii pottital 2018.Ngal waɗata ko 10 Mars 2018.Daakaa noon wayrii jooɗaade ko wonaa e lewru Awril.

Lewlewal communication

Centre Amadou Malick Gaye Ex Bopp
Tél: 77 562 14 73 / 77 105 64 69
E-mail: lewlewalcommunication2018@gmail.com