Renndo

 • MAARO JIGGOYAAKO: GOLLORGAL ISRA REENTINII
  Posted in: Renndo

  (SENEWEB) :Isra woni galle toppitiiɗo kala ko feeWti e loskude e yuurnitaade nguura e Senegaal hollitii e konngol gardiiɗo oo hono Dr Aliyuun Faal, bonannde wonnde e maaro mooftaako ko ɓuri lebbi 2. E konngol gardiiɗo Isra oo, no mooftugol maaro ɓuri juutirde fof, ko noon bonannde mum e neɗɗo fotata, ko noon kadi tooke […]

 • ÑALAWMA 04 AWRIL KO ÑALAWMA SUNAARE KADI
  Posted in: Renndo

  Ñalaande 04 Awril ko ñalaande nde Senegaal suɓii ngam mawninde jeytaare mum. Kono kadi ndeeɗoo ñalaande ina foti siftinde en ñalawma warngo Almaami Fuuta gadano. Almaami Abdul Qaadiri Kan waraa ko ñande 04 awriil 1807 to Juude Guuriiki e dow jamfa fuutankoobe.Ko toon kadi o lelii gila ndeen hay so tawii yanaande ndee ko capaato […]

 • NGATAMAARE: GURE TATI NGONTII WURO WOOTO
  Posted in: Renndo

  Guleet e daartol Fuuta walla nih aduna oo, ɗo gure tati piɓi rentude ngonta wuro wooto; wuro heen fof wonta leegal. Ndeen fiɓnde siifaa ko alet 26 mars hakkunde Joŋto… Sillaa e Sincu Jamjooro. Haŋkadi kala mo ina inna ɗee gure, inni ko leeɗe wuro inniraango NGATAMAARE. Ko ɓiɓɓe wuro ngoo wonɓe caggal leydi piɓi […]

 • ABDUL ASIIS AL AMIIN: KALIIFA KESO OO JOOƊIIMA
  Posted in: Joljole, Renndo

  Tuggi 15 mars 2017 ko Abdul Asiis Sih Al amiin woni gardiiɗo laawol Tijjaani ɗo e Senegaal. Abdul Asiis Sih ina noddiree Al Amiin (woni koolaaɗo) walla Siñoor ngam seermdude mbo e Abdul Asiis Mawɗo. O yiyi aduna ko e hitaanee 1928 to Tiwaawoon. Baaba makko ko khaliifa Abaabakar Sih gadiiɗo wonde khaliifa Tijaaniya, neene […]