Renndo

 • BOYINAAJI : ÑALAWMA HARE BADRI MAWNINAAMA TOON
  Posted in: Renndo

  So wiyaama Boynaaji heewɓe miijooji mumen ngartat e oo gorko diineyaŋke, sunniyaŋke, jiyaaɗo gooto e calɗi laawol Seeknaa Ahmadaa Tijjaani R T A, hono Ceerno Ahmadu Alfaa Ñaŋ lollirɗo Ceerno Boynaaji. Boynaaji ko wooto e gure fuuta wonngo e nder diiwaan Maatam, falnde Maatam renndo teeru mo Nabbaaji Siwol.Hitaande fof ñalawma Badri ina mawninee toon. […]

 • JEEWTE KOORKA : NASRUL MUMINIIN WADII NO WOOWNOO
  Posted in: Renndo

  Daawal sappo e ɗiɗiɓiiwal jeewte diine ngal Fedde Nasrul Muuminiima waɗii ñalnde 15 koorka, to Wurosoogi.Fedde Nasrul Muuminiima ko fedde Jokkere nde 315 tergal, jiƴɗuɓe ndennndi miijo wooto e jokkondirde enɗameeje. Ndeeɗoo fedde sosaa ko hitaande 2004,to wurosoogi. Faandaare fedde nde ko ballondiral e kala goƴaaji ɗi gooto kala wondata. kala dañɓe haajuuji ko wayi […]

 • WUROSOOGI E MAATAM : ARDIIƁE LEEDE ƁEE KEBLAAMA
  Posted in: Joljole, Renndo

  Eɓɓoore wiyateende Sahel 3000 to wurosoogi daddii ñalawma gostondiral miijooji hakkunde ardiiɓe leeɗe e Maatam e wurosoogi ñalnde 08 06 2017. Ndee ɗoo jonnde Faayiida oo ko delegeeji karceeji Wurosoogi e Maatam ndenti e nduu noddaandu ndu fedde Sahel 3000 e gardogol Saada Iila Jallo. Yiɗaa heen tan ko ɓe mbaawa wostondirde miijooji hakkunde golle […]

 • SUNAARE : BAAL AAMADU TIJJAANI SANKIIMA
  Posted in: Renndo

  Kabaaru afriquemidiTaggatnooɗo ina taggee hannde. Baal Aamadu Tijjaani mbo rajo Muritani wirniima e jamma talaata hee to Nuwaasoot. Jaayndeyanke mo haastaake e rajo Mutritani haa nde ronkiti, Baal wonaano tan taggoowo kono ko ɓetiergal waktu o wonnoo. Sagginooɓe ina patnoo e oo gorko mo sawtuuji certuɗi ngam fawde barmeeji. Kanko Baal o golliima e rajo […]