Renndo

 • DIIWAAN MAATAM : BALLE FEEWDE E MISKIIN EN KO HANNDE FUƊƊITII
  Posted in: Renndo

  Njoɓdeele bursi lebbi tatiiji e daawal ɗiɗmal e nder diiwaan Maatam fuɗɗii ko ñalawma hannde 18 morso 2017. Fotde 10.852 miskiino maa keɓ e nder postooji ɓurɗi ɓadtaade fotde 2 625 mb tawii ko ŋakkaaɓe terɗe ɓeen ne maa keɓ. Ɗeeɗoo golle fof ko ngam wallitde yimɓe ɓe to gooto kala waawa naftoraade e nguurndam […]

 • WUROSOOGI : NGUYKA PORTAABALUUJI TAMPINII RENNDO NGOO
  Posted in: Kesum, Renndo

  Nguykaaji muusɗi e nder renndo teeru Wurosoogi, haɗtii yimɓe ɓe ɗaanaade e ɗoyngol dakmitaare. Jamma kala ko palee palee. Haa teeŋti e o jamma beetɗo yoga e galleeji e leegal Moderna 3,wuyɓe kamminiiɓe no feewii ɓe mbaali tan ko reende jawɗeele maɓɓe. Portaabuuji ngujjaama. Ɓe ngullitiima to bannge laamu nde wallata renndo ngo to bannge […]

 • HARE HEEGE E DIIWAAN MAATAM : FEDDE CULTIVERT DARJANII NJEETATO
  Posted in: Renndo

  Fedde nde wonaa laamuyaŋkoore wiyateende Cultivert fiilii wallidiiɓe mum 8 ɗo e Wurosoogi. Cultivert ko fedde daraniinde ko feewti e kaɓagol ŋakkere haaranduru. Ndeeɗoo fedde yalti ko ngartam mawɗam e darnde fedde wiyateende Usaid_yaajeende. Ooɗoo ñalawma mo ngannduɗaa biyeteeɗo e tuubaŋkoore graduation mawninaaɗo e wurosoogi waɗii weltaare no feewi wonande remooɓe. Sabu ɓee fiilaaɓe APC, […]

 • BONANNDEEJI NDUNNGU : SILLAA JONTO ADDANAAMA NDAAMORDI
  Posted in: Renndo

  Sillaa Joŋto ko wooto e gure wonngo e nder diiwaan Maatam, falnde Maatam e nder renndo teeru mo Daabiyaa heɓii ballal e juuɗe Yaayaa Abdul Kan jaagorgal kalfinaangal telekominikaasiyoŋ, meer mo Daabiya kame Sammba Farba Jeew cukko meer mo Daabiya, aawoloŋ mo 1 miliyoŋ, tonuuji 2 maaro e saakuuji 2 suukara. Ɗuum sabinoo ɗum ko […]

 • NDUNNGU 2017 TO MAATAM : TOƁO ARII TEE LAABI PEEWAANI TAWO
  Posted in: Renndo

  Toɓo heewngo ndiyam jippiima ñalnde 28 06 2017 e nder diiwaan Maatam teeŋti noon e falnde Kanel. Ko ɓuraa huleede to bannge diiwaan daande maayo, wuro Ballel Sowanaaɓe laawol baɗangol kaaƴe boɗeeje a dogat fotde 13 km alaa ko feewi heen, kanel fotde 80 km alaa ko moƴƴi heen. Eɗen nganndi laawol Wurosoogi Bakkel ko […]

 • MAATAM : JANNGINOOƁE PULAAR KEBLAAMA
  Posted in: Pinal, Renndo

  Heblo jannginooɓe ɗemɗe ngenndiije fuɗɗiima e nder diiwaan Maatam. Ndeeɗoo lulnde maa duumo fotde balɗe 4, fuɗɗii ko ñalawma 29 maa yah haa ñalnde 2 suliyee 2017. Ndee lulnde waɗaa ko to galle kebloowo jannginooɓe hono EFi. Tawtoraama lulnde kalfinaaɗo jaŋde ɗemɗe ngenndiije kala falnde, Maatam, Kanel, Raneeru. Fotde jannginooɓe 44, rewindtooɓe 8. Ngoo eɓɓo […]