Renndo

 • WUROSOOGI : NGUYKA PORTAABALUUJI TAMPINII RENNDO NGOO
  Posted in: Kesum, Renndo

  Nguykaaji muusɗi e nder renndo teeru Wurosoogi, haɗtii yimɓe ɓe ɗaanaade e ɗoyngol dakmitaare. Jamma kala ko palee palee. Haa teeŋti e o jamma beetɗo yoga e galleeji e leegal Moderna 3,wuyɓe kamminiiɓe no feewii ɓe mbaali tan ko reende jawɗeele maɓɓe. Portaabuuji ngujjaama. Ɓe ngullitiima to bannge laamu nde wallata renndo ngo to bannge […]

 • HARE HEEGE E DIIWAAN MAATAM : FEDDE CULTIVERT DARJANII NJEETATO
  Posted in: Renndo

  Fedde nde wonaa laamuyaŋkoore wiyateende Cultivert fiilii wallidiiɓe mum 8 ɗo e Wurosoogi. Cultivert ko fedde daraniinde ko feewti e kaɓagol ŋakkere haaranduru. Ndeeɗoo fedde yalti ko ngartam mawɗam e darnde fedde wiyateende Usaid_yaajeende. Ooɗoo ñalawma mo ngannduɗaa biyeteeɗo e tuubaŋkoore graduation mawninaaɗo e wurosoogi waɗii weltaare no feewi wonande remooɓe. Sabu ɓee fiilaaɓe APC, […]

 • BONANNDEEJI NDUNNGU : SILLAA JONTO ADDANAAMA NDAAMORDI
  Posted in: Renndo

  Sillaa Joŋto ko wooto e gure wonngo e nder diiwaan Maatam, falnde Maatam e nder renndo teeru mo Daabiyaa heɓii ballal e juuɗe Yaayaa Abdul Kan jaagorgal kalfinaangal telekominikaasiyoŋ, meer mo Daabiya kame Sammba Farba Jeew cukko meer mo Daabiya, aawoloŋ mo 1 miliyoŋ, tonuuji 2 maaro e saakuuji 2 suukara. Ɗuum sabinoo ɗum ko […]

 • NDUNNGU 2017 TO MAATAM : TOƁO ARII TEE LAABI PEEWAANI TAWO
  Posted in: Renndo

  Toɓo heewngo ndiyam jippiima ñalnde 28 06 2017 e nder diiwaan Maatam teeŋti noon e falnde Kanel. Ko ɓuraa huleede to bannge diiwaan daande maayo, wuro Ballel Sowanaaɓe laawol baɗangol kaaƴe boɗeeje a dogat fotde 13 km alaa ko feewi heen, kanel fotde 80 km alaa ko moƴƴi heen. Eɗen nganndi laawol Wurosoogi Bakkel ko […]

 • MAATAM : JANNGINOOƁE PULAAR KEBLAAMA
  Posted in: Pinal, Renndo

  Heblo jannginooɓe ɗemɗe ngenndiije fuɗɗiima e nder diiwaan Maatam. Ndeeɗoo lulnde maa duumo fotde balɗe 4, fuɗɗii ko ñalawma 29 maa yah haa ñalnde 2 suliyee 2017. Ndee lulnde waɗaa ko to galle kebloowo jannginooɓe hono EFi. Tawtoraama lulnde kalfinaaɗo jaŋde ɗemɗe ngenndiije kala falnde, Maatam, Kanel, Raneeru. Fotde jannginooɓe 44, rewindtooɓe 8. Ngoo eɓɓo […]

 • HUDALLAAY (FERLO), TAMMBAA, KOLDAA E KAFRIIN : NDUNNGU NGUU NAATIRII FITINA
  Posted in: Renndo

  Ndunngu nguu no fuɗɗorii nih ihikka ina muusi. Caggal toɓo yooɓinoongo fittaandu to Tammbaa (fuɗnaange Senegaal), diiwaan Maatam oo heɓii heen geɗal mum. Ko yimɓe njoyo pittaali munen keddii e ƴiiwoonde toɓnde toon talaata. Ko heewi kadi bonii toon e ngalu. Ñalawma hannde oo. Ko hono noon kadi to Koldaa to suka tokooso yahdie ndiyam. […]

 • UDDITGOL JUMAA MBUUR : MAKKI SAL KO TOON JUULI
  Posted in: Renndo

  Ɓesngu Ahmadu Baro Mbuur udditii Aljumaa 23 korse jumaa mahetenooɗo toon. Udditgol jumaa kaa waɗi ko e tawtoreede Makki Sal hooreejo leydi Senegaal. Ko kaŋko nih e hoore makko heɓtunoo jumaa kaa ngam mahde ɗum. Makki Sal huniima kadi jokkitde jumaa mawɗo Mbuur puɗɗaaɗo ko ina wona duuɓi 7 hikka. E wiyde makko, ɗeeɗoo golle […]