Renndo

 • LEFOL LAAMU : ELIMAAN DIMAT SUƁAAMA
  Posted in: Pinal, Renndo

  Wuro Dimat dañii laamɗo keso. O wiyetee ko Elimaan Aali Kan Demmba Maamuudu. O lomtii ko Elimaan Umar Abdul kawruɗo e lajal nani wona lebbi kooni. Ko ooɗo Elimaan woni battuɗo 244. E no aada Dimat yajri, so ɗefol ngol diwɗii ko uettaaɓe Gey njogotoo ngol. Ɓe pada e mawɓe galleeji laamatppɗi mo toddii fof […]

 • ABDULLAAY DAAWUUDA JALLO WONI KO E SUNAARE
  Posted in: Renndo

  Andullaay Daawuuda Jallo jaagorɗo kalfinaaɗo kisal e ndeenka leydi woni ko e sunaare. Neene makko ina wiyee Nguura Jallo ina hawri e lajal to leydi Farayse.Teŋre makko ina waawi yettoo Dakaar Altine sabu o wirnoytee ko to Bokke Jalluɓe ñande talaata 06 korse.Kaŋko Nguura Jallo ko Farayse o nawanoo ngam safroyaade. Ɗewlewal group ina nelda […]

 • TAPSIRAAJI RAABIƊA LEWRU KOORKA 2017
  Posted in: Joljole, Pinal, Renndo

  E gardogol Ceerno Madaani TAAL, Haliifa ɓesngu Ceerno Muntaga Ahmadu, gardiiɗo Fedde Seernaaɓe daraniiɓe Lislaam ( RABIƊA) eɓe kabra denndaangal juulɓe kala hono noɓe ngaadorinoo waɗde kala nde E gardogol Ceerno Madaani TAAL, Haliifa ɓesngu Ceerno Muntaga Ahmadu, gardiiɗo Fedde Seernaaɓe daraniiɓe Lislaam ( RABIƊA) eɓe kabra denndaangal juulɓe kala hono noɓe ngaadorinoo waɗde kala […]

 • 28 HITAANDE KO AAMADU MAALIK GAY WIRNII : GOLLE MAKKO CIFTORAAMA HANNDE
  Posted in: Renndo

  Hono no ɓe ngaadorinoo kala hitaande, hikka kadi Gollooɓe to santar Aamadu Maalik Gay ciftorii golle makko. E oo subaka 28 Me, duwawuuji e sadakeeji mbaɗaama e yeeso koreeji e ɓe o wuurdunoo. Duwaawu oo waɗaa ko e yeeso joom suudu makko Habii Saar e sukaaɓe makko 2. AZrdiiɓe USE ko wayi no Mammadu Joob, […]

 • GULLITAALI KALIIFA SAL : KONONEL DAAWUUDA JOOB ADDII HEEN JAABAWUUJI
  Posted in: Renndo

  Gardiiɗo kasooji senegaal, woni Kolonel Daawuuda Joop, huccondirii e jaayndiyaŋkooɓe e ooɗo Alarba 24-05-2017 ngam addude dalillaaji e ko yowitii e ngonka Kaliifa SAL to Robos, o hollirii Kaliifa SAL, nanngaa ko gila ñande 7-3-2017 , o fuɗɗii jaɓɓaade arooɓe salminde ko ñande 13-03-2017, ndeen e jooni o jaɓɓiima toon yimɓe 206. Ko yowitii e […]