Renndo

 • SUNAARE : BAAL AAMADU TIJJAANI SANKIIMA
  Posted in: Renndo

  Kabaaru afriquemidiTaggatnooɗo ina taggee hannde. Baal Aamadu Tijjaani mbo rajo Muritani wirniima e jamma talaata hee to Nuwaasoot. Jaayndeyanke mo haastaake e rajo Mutritani haa nde ronkiti, Baal wonaano tan taggoowo kono ko ɓetiergal waktu o wonnoo. Sagginooɓe ina patnoo e oo gorko mo sawtuuji certuɗi ngam fawde barmeeji. Kanko Baal o golliima e rajo […]

 • CAƊEELE NDIYAM : WUROSOOGI HOORI KO E NDER ƊOMKA
  Posted in: Renndo

  Wurosoogi woni ko nder leydi senegaal,nder diiwaan Maatam falnde Maatam. Wurosoogi waɗaa komin ko e hitaande 1990, ko wuro wonngo e nokku do laabi ndenndi ceeri « carrefour ». Hannde o leyyi keewɗi e sifaaji mumen ina ɗannoroo ɗo. Ko Ummii Gana, Niseriyaa, Gine, Mali, Muritani e yoga e nder diiwanuuji senegaal. Wurosoogi ina waɗi bankeeji, estaasiyonaaji,gaaraas […]

 • LEFOL LAAMU : ELIMAAN DIMAT SUƁAAMA
  Posted in: Pinal, Renndo

  Wuro Dimat dañii laamɗo keso. O wiyetee ko Elimaan Aali Kan Demmba Maamuudu. O lomtii ko Elimaan Umar Abdul kawruɗo e lajal nani wona lebbi kooni. Ko ooɗo Elimaan woni battuɗo 244. E no aada Dimat yajri, so ɗefol ngol diwɗii ko uettaaɓe Gey njogotoo ngol. Ɓe pada e mawɓe galleeji laamatppɗi mo toddii fof […]

 • ABDULLAAY DAAWUUDA JALLO WONI KO E SUNAARE
  Posted in: Renndo

  Andullaay Daawuuda Jallo jaagorɗo kalfinaaɗo kisal e ndeenka leydi woni ko e sunaare. Neene makko ina wiyee Nguura Jallo ina hawri e lajal to leydi Farayse.Teŋre makko ina waawi yettoo Dakaar Altine sabu o wirnoytee ko to Bokke Jalluɓe ñande talaata 06 korse.Kaŋko Nguura Jallo ko Farayse o nawanoo ngam safroyaade. Ɗewlewal group ina nelda […]

 • TAPSIRAAJI RAABIƊA LEWRU KOORKA 2017
  Posted in: Joljole, Pinal, Renndo

  E gardogol Ceerno Madaani TAAL, Haliifa ɓesngu Ceerno Muntaga Ahmadu, gardiiɗo Fedde Seernaaɓe daraniiɓe Lislaam ( RABIƊA) eɓe kabra denndaangal juulɓe kala hono noɓe ngaadorinoo waɗde kala nde E gardogol Ceerno Madaani TAAL, Haliifa ɓesngu Ceerno Muntaga Ahmadu, gardiiɗo Fedde Seernaaɓe daraniiɓe Lislaam ( RABIƊA) eɓe kabra denndaangal juulɓe kala hono noɓe ngaadorinoo waɗde kala […]