ÑALAWMAAJI DEFTE : HIKKA KO GINE YONTAA

Ko ñalawma 23 awril Inesko taƴi ngam mawninde deftere. Hitaande fof noon kadi ina suɓee leydi teddinirteendi tawa ina daranoo deftere e taro haa ñalawma oo artoya mbo wuuri. Gine ko kam suɓaa, kono ɓe ndokki teddungal ngal ko Senegaal. Ko ɗuum nih woni sabaabu haa Mbañig Njaay jaagorɗo Senegaal kalfinaaɗo pinal yahi tawtoroyeede udditgol ngol. Hikka noon, defte ɗemɗe ngenndiije keɓii heen geɗal. Defte pulaar keewɗe ina tawee e wejo waɗateengo toon. Galle muulngo defte ina wiyee Papyrus, Afrique muuloowo e ɗemɗe ngenndiije tawtoraama ɗum.
Ina qiimee e leydi Gine ko ɓuri 60 e kala teemedere ko humambinne. Kono ɗuum ko e qiimo tuubakooɓe ɓe mbattoraani winbdooɓe e ɗemɗe ngenndiije walla e arab.
ABOU GAYE

About the author /


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *