21 DEBBO JOOLIIƊO : LAANA KAA HATTANAANI KO JOLNOO HEEN KOO

Caggal bojji e sunaare, heddii ko ruttaade e binndanɗe potɗe ɓameede e juwgol laana hanki to Bitenti. Laana kaa foti nawde ko hakkunde yimɓe noogaas e njoyo haa capanɗe tati aadee. Ina jolnoo e makka Capanɗe jeeɗiɗi e goo fittaandu e kabaaru jaayndeeji. Tawa kadi jiidaani e ko rewɓe faggoynooɓe ɓee ngartiri koo.
Hay so tawii won miijooji kolliri ko henndu yuwi laana kaa, ko laaɓi koo ko waɗeede e makka ko ka hattanaani. Ina jeyaa kadi e sababuuji ɗii, baasgol jogaade kaɓirɗe luimmbirɗe.
Hooreejo leydi Senegaal ina fada toon aljumaa ngam duwanoyaade ɓe, caggal nde Umar Saar e sete laamu nguu

About the author /


Post your comments

Lewlewal communication

Centre Amadou Malick Gaye Ex Bopp
Tél: 77 562 14 73 / 77 105 64 69
E-mail: lewlewalcommunication2018@gmail.com