(no title)

Salaade aadi ɓuri firtude aadi, Mammadu Joob ɓiɗɗo Caankon Hiraay timminii aadi mum e wuro mum. E sahaaji ɓennuɗi o wiyiino maa o addu ballal makko to bannge jaŋde e cellal. Ñallal 03 02 2018,kontineer keewɗo kaɓirɗe udditaama e yeeso Meer mo Renndo teeru Oogo hono Aamadu kan Jallo, eespektoor keso garɗo ko ɓooyaani hono Mbay Baabu, kame garɗo e innde medesee seef hono Accaa Baal to Dañtaaɗi, kame joom wuro e seteeji timmuɗi. Tuma nde udditaa tawaama heen kaɓirɗe ekkol, taabe, oordinateer, taabe birooji, kame safaara ekn…
Ooɗoo ñalawma waɗii weltaare no feewi e ɓesngu wuro Caankon hiray, kame teskuyaaji laaɓtuɗi e gure taariiɗe. Caggal nde konngi ƴeftaa gooto kala ruttata njettoor ko kaŋko gardiiɗo M. D. I technolgie Mammadu Yero Joob, jinaaɗo Farayse yumma tuubaak baaba ɓaleejo jogiima nehdi e hakkille addude ballal mum e wuro baaba mum.

Bookar Sek Lewlewal Maatam

About the author /


Post your comments

Lewlewal communication

Centre Amadou Malick Gaye Ex Bopp
Tél: 77 562 14 73 / 77 105 64 69
E-mail: lewlewalcommunication2018@gmail.com