AKSIDAA E LAAWOL MAATAM : KO MAAYI KOO WONII NJEEGOMO

Kikiide Alarba 27 09 2017 Sahnga waktuuji 16 aksdaa muusdo wadii e laawol wurosoogi Ndar Sara naatirde Dumga Wuro Alfaa .ko biis naati e golo golo umminoodo luumo Nabbaaji. Wadii maaybe 4, gaañiibe ne ina keewi. E oodoo sahaa be ngoni ko opitaal Wurosoogi.Hollitaama ko toi mawdo o woppi laawol mum.
Bookar Sek Lewlewal Maatam

About the author /


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BATU GOODAL