AKSIDAAJI SENEGAAL : 162 MAAYII E AKSIDA E NDER LEBBI ƊIƊI

Hitaande 2015 waɗii ko ɓuri teemedde joyi maayɓe . Hitaande 2016, limoore ndee yettiima teemedde jeegom. Hikka kadi e wiyde Mansuur Elimaan KAN, jaagorɗo kalfinaaɗo joljippo, e nder lebbi ɗiɗi fodde 162 innama Aadee maayii e pelɓondiral otooji ɗum ɗoon ko welsindaare dognooɓe otooji ɓe ɗum saabii o holliri kuule kese ƴettaaɗe yowiitii e dognude oto.
Ko toɓɓe 10 ƴettaa heen ngam ustude aksidaaji ɗii. Kuulal gadanal ngal ko adii fof kala mo ina dogna oto na nawa yimɓe hakkunde gure yaataw a dañii duuɓi 30, . Yanti heen e kuulal ɗimmal, so tawii ko baɗoowo taksi yaataw o dañii duuɓi 25, toɓɓere 3 kala oto yoo jogo wicit teknik. 4 hay gooto hoto waylu oto watta ɗum goɗɗum woni coodaa oto tawa firigoo wonnoo mbaylaa ɗum mbaɗaa heen jooɗorɗe aɗa watta nawde yimɓe, 5 ɓeydude yimɓe ɓe oto oo fotnoo jolnude yeru ko yimɓe 8 o fotnoo jolnude o ɓeyda jooɗorɗe haa wonta yimɓe 10 ɗum koko haɗaa. 6 dognoowo e diiwaan ndognanno-ɗaa pinaa subaka gooto mbaylaa ɗo gannoɗaa. 7 kala jom moto taƴanaama ɗoo e lebbi 6 yo yah sarwiis de miin ɓe peewna natal tonngoode motooji maɓɓe (place matricule) ɗoo e lajal ngal joofde yoɓetaake. 8 kala dognoowo moto fof yoo jogo laafaaji tekkuɗi ɗi. 9 kala mo njolnu-ɗaa kañum ne yoo jogo laafa. 10 ɓurtinde yimɓe ɓee foti jolnude koko haɗaa, ɗeeɗoo toɓɓe 10 woni ko wiyaa mo kala yoo ɗoofto ɗum kala noon mo ɗooftaaki ɗiiɗoo sarɗiiji kala ko kuugal fawotoo e joomum alaa yaafaade.
Abou GAYE

Tagged with:     ,

About the author /


Post your comments

Lewlewal communication

Centre Amadou Malick Gaye Ex Bopp
Tél: 77 562 14 73 / 77 105 64 69
E-mail: lewlewalcommunication2018@gmail.com