ALARBA WATTANNDE LEWRU : HALWAAR SIFTORII SAYKU

Kala alarba sakket e yaawa, renndo juulɓe ina hawrita to Halwaar ngam siftorde naatgol e aduna Umural Fuutiyyu. Alarba 17 yaawa, hay so tawii wonaa sakket alarba e lewru nduu, Ceerno Basiiru e dental mum kawritii to Halwaar ngam wuurtinde geɗe Umar. Kono kadi ko e oon sahaa renndo ngoo renndinta ngalu ngam feewnitde Halwaar. Ko ina wona duuɓi jeegom hikka ko ina mawninee. Ngartam ɗam jibinii galle barkindo, diidgol jumaa, diidgol ekkol hakkundeejo ekn. Hikka noon ko jaynge ngee woni ko renndo ngoo woytii.
Seriif Bun Umar Lih artii e ayaawo huunde e ngartam pottital ngal.

About the author /


Post your comments

Lewlewal communication

Centre Amadou Malick Gaye Ex Bopp
Tél: 77 562 14 73 / 77 105 64 69
E-mail: lewlewalcommunication2018@gmail.com