BAK 2017 : KAWGEL NGEL DAWRAAMA HANNDE

Kawgel peewtungel e bakkaaloriyaa fuɗɗiima e ñalawma hannde 04 07 2017. Liisee Elhajji Yero Ɓaas jaɓɓiima fotde 484 kanndidaa. Hollitaama e nder Liisee mo Wurosoogi ina waɗi 295 kanndidaa, Liisee mo Oogo ko 106,Siñtu Garba 83.To bannge Liisee waɗeede ɗum santar alaa sago ko maa waawa yaltinde 150 kanndidaa, ko ɗuum waɗi liisee Oogo e Siñtu Garba jeyeede e santar mo Wurosoogi. Hannde oo ko santar mo Wurosoogi woni santar ɓurɗo mawnude e diiwaan Maatam. Santaruuji ganndaaɗi hannde Maatam, Nabbaaji huufi Tayba Ngeyen, Ciloñ huufi Ɓokijawe, Aañameeji kame Seedo Seɓɓe. To bannge Kanel, Wodobere e Hunaare. To bannge kisal e ndeenka nokku ina yahri no haanirta. Guwernoor diiwaan Maatam e sete mum timmuɗo arii to Liisee to ngam ƴeewtaade no golle ciforii. E ooɗoo sahaa a fof ɗo teskaa caɗeele. Kamɓe fedde jinnaaɓe sukaaɓe janngooɓe ɓe kollitii kala kulhuli ɓe teskaaki, sabu ko hulanoo ko to bannge yoga e sukaaɓe jogotooɓe noddirkon mum nde ñifata mbaasa naatirde noon ngam reentaade tolnirgol to watsap walla e nanndi heen kabaruuji ɗi. Kono kamɓe janngooɓe ɓe ɓe paamii kala jiyraaɗo ko ko yaltintee daayiman. E oo sahaa to nokku kawgel ngel ñawooɓe ɓe e saatotooɓe ɓe nani ɗo. Ñaawooɓe ɓe heen gooto ummorii ko Dakaar, goɗɗo ummorii ko Kawlak. Golle ina njahra no haanirta alaa caɗeele.
Bookar sek Lewlewal Maatam

About the author /


Post your comments

Lewlewal communication

Centre Amadou Malick Gaye Ex Bopp
Tél: 77 562 14 73 / 77 105 64 69
E-mail: lewlewalcommunication2018@gmail.com