BALLITYGOL GOLLORDE DIIWAAN MAATAM : ADPME NGAM WALLUDE GOLLOTOOBE

Ngam wallude antampirisuuji tokoosi ɗi waɗde taaɓal mawngal e nder renndo, ADEPME yuɓɓinii lulnde to Saamburu komersa mo Maatam. Faandaare ndeeɗoo lulnde addanii heewɓe faamde hol no antarporonoor waawata siforaade ngam ɗowde golle mum no haanirta tawii fawaaki tan e sabbaade. Goonga walleede ina weli kono so aɗa wallee yo taw aɗa e gollal maa. Ina woodi GIE keewɗi cabbatoo ko e heɓde ballal ummoraade e laamu. Tawii eɓe mbaawi waɗde feere haa ɓe ndaña peeje no mbaawirta waɗde eɓɓooje jibinooje ngartam wonaa tan sabbaade e finaasmaa. Golle keewɗe mbaɗaa gooto kala wiyaa yo siftor holko foti ɓure e ŋakkanɗe e nder golle jogorɗe aroyde.

Bookar Sek Lewlewal Maatam

About the author /


Post your comments