FUKU CEENE : SENEGAAL HAWRATA KO E ITALI E NAYABAL TIMMOODE

Fuku Ceene waɗatee ko e dingiral kahindiingal ko ina wona pecce tati dingire fuku gaadoraaɗe. Fettooɓe ɓee ko njoyo bannge kala, lomtotooɓe ɓee ko njeeɗiɗo. Lomtondiral ina wona e kala sahaa. Dumunna pettugol ngol o hojomaaji 12 laabi tati. hakkunde dumunnaaji ina fooftee hojomaaji tati. Kala Biit naati Fuku Ceene ina waawi wiyeede kadi fuku daande maayo.
Alaa kadi ɓoornaade paɗe.
Leydi Senegaal yahii laabi tati. Hikka kadi to Bahamas kippu oo hollirii mbaawka mum.
Senegaal caggal nde ɓenni e nayaɓal timmoode kawgel aduna fuku Ceene, hawrata ko e leydi Itali.Ngaal kihondiral nanngaa ko alkamiisa 04 Me. Hade kippu Senegaal oo yettaade ɗo; o foolii Ekuwaatoor 9 e 0, hade poolgu makko Bahamas 10 e 1.
Fuku Ceene noon alaa ɗekki, poolgu waɗat tan. E nder hakkunde Senegaal e Siwiis ko 6 e 6, faw pettaa oo rokki siwiis poolgu.
Hammee LIH

Tagged with:     ,

About the author /


Post your comments

Lewlewal communication

Centre Amadou Malick Gaye Ex Bopp
Tél: 77 562 14 73 / 77 105 64 69
E-mail: lewlewalcommunication2018@gmail.com