FUKUBAL AFRIK : WAYLOWAYLO ADDAAMA E JUƁƁ6NGOL NGOL

Kawtal Afrik fukubal jooɗiima to Marok ngam addude waylowaylo e juɓɓingol ngol. Ina jeyaa heen egginde sahaa juɓɓingol ngol. E kawgel garoowel ngel ko lewru korse e morso (suwee e sulyee). Ɗum ko ngam weeɓtinde keɓagol fettooɓe ɓee sabu e oon sahaa fukubal Orop uddat.
Ina jeyaa e waylowaylo oo ɓeydude kippuuji ɗii. E kawgel gartoyoowel ko noogaas e nayi kippu wonara ɗo wonnoo sappo e jeegom.

About the author /


Post your comments

Lewlewal communication

Centre Amadou Malick Gaye Ex Bopp
Tél: 77 562 14 73 / 77 105 64 69
E-mail: lewlewalcommunication2018@gmail.com