FUKUBAL : ARBIT GANANAAJO OO YOWAAMA KAADDI NGUURNDAM

Josef Lamptey ñaawoowo fukubal jeyaaɗo Gana yowaama kaaɗdi nguuendam. O wontaa ñaawde wonaa ro leydi makko, wonaa to caggal leydi. Ko hannde Fifa yaltini kabaaru oo e lowre mum kabaruuji. Hade ndee ɗoo yowre, o adii liɓeede ko lebbi tati ɗi o arbittaa. Caggal mum Senegaal wullitoyii rokkaa goonga caggal nde teskaa golle kaantoriɗɗi o waɗi nde o suɓaa seernde hakkunde Senegaal e Afrik dii Siid ñande 12 nowaamburu 2016.
Josef Lemptey teskaama nuunɗaani e ngaal kihondiral nde rokki leydi Mandelaa ndii poolgu. E ngaal kihondiral naattungal e ɗaftondiral kawgel aduna fukubal.

Tagged with:     , ,

About the author /


Post your comments

Lewlewal communication

Centre Amadou Malick Gaye Ex Bopp
Tél: 77 562 14 73 / 77 105 64 69
E-mail: lewlewalcommunication2018@gmail.com