COOYNGAL LEWRU : JUULDE KOORKA KO …

Ñalnde Njaslaare (alarba) 13 Korse (juin) 2018 saanga 19:44 lewru tolnotoo Naange, oon tuma hawrata ko naange mutii fotde hojomaaji 4 ɗo e Nuwaasoot.
Ɗuum noon yiyde lewru ndu ñalnde heen aaɓnotaako.
Ñalnde Naasaande (alkamiisa) 14 Korse maa lewru ndu feeñ , sabu ñalnde heen Naange mutata ɗo ko 19:40, lewru yanoya 20:33, maa ndu won e asamaan he fotde 53 hojom. Wadde yiyde ndu maa newo so waɗaani kaɗooje.
So Alla jaɓi.
Hammadi JAH

Tagged with:     , ,

About the author /


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BATU GOODAL