CUYGOL E KAWGEL BAK 2017 : MAA WOOD HEEN KO WAƊTAA

Bak hikka oo ina jeyaa e kawgelaaji ɓurɗi heewde caɗeele. Caggal nde tuumaa nguyka waɗi e kawgel filoosofii, jooni ko kawgel ɗemngal farayse kam e Daartol waɗi ko suyi. Eleweeɓe heewɓe keɓii kawgel ngel gila fummitaaka,ɓe neldindiri ɗum e telefoŋaaji maɓɓe. Baabu Jakam kalfinaaɗo juɓɓingol kawgel ngel hollitii, dum koko ɓamtatee ñande 10 morso. O hollitii noon ko heddii koo maa jokku no eɓɓirenoo nih sabu caɗeele ngalaa heen.

About the author /


Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *