DAAKAA MADIINA GUNAAS : GILA 1942 HAA YETTII HANNDE

DAAKAA MADIINA GUNAAS ;GILA 1942 HAA YETTII HANNDE
Madiina Gunaas Koldaa nde sosetee e 1935, tawa nokku oo wiyetenoo ko Gunaasyel, heewaano sikkunooɓe e oon tuma maa doole mum tolno ɗoo ɗo woni hannde. Ko ooɗoo nokku jaɓɓatoo e kala hitaande dental Alliyaŋkeewal DAAKAA MADIINA GUNAAS ;GILA 1942 HAA YETTII HANNDE
Madiina Gunaas Koldaa nde sosetee e 1935, tawa nokku oo wiyetenoo ko Gunaasyel, heewaano sikkunooɓe e oon tuma maa doole mum tolno ɗoo ɗo woni hannde. Ko ooɗoo nokku jaɓɓatoo e kala hitaande dental Alliyaŋkeewal inniraangal Daakaa. Ngaal dental wonaa Madiina Gunaas fuɗɗaa, kono ko ɗoon heɓi semmbe e wune haa waɗti jaɓɓaade teemedde ujunnaaje juulɓe waynatooɓe e jookli winndere ndee fof.
Daakaa fuɗɗii ko to Madiina Alhajji e 1908 e gardagol Alhajji Aali Caam. Nde ceerno Alhajji Aali Caam ummii Gine Bisaawo, ari Kaasamaas, o feewi wuro Jaannge, o tawi ɗoon ceerno Aliw jaannge. Nde o ummii ɗoon o sosi Madiina Alhajji. Ko e ngoon wuro Ceerno Muhammadu Saydu Bah tawi mo, ko ɗon kadi o yiyi ngal ɗoo dewal Allah timmungal.
Muuyo ngal ɗoo dewal Allah naati mo o felliti ruttaade Fuuta ngam waynoyaade seernaaɓe makko o arta o ɓadtoo Ceerno Alhajji Aali Caam.
Nde o artoyi hedde 1927, o wondi e ceerno haa wirnii e 1935. Ko ndeen o ummii ɗoon o sosoyi Gunaasyel o inniri ɗum Madiina Gunaasne darorɗe feeburyee 1035.
Kono ko 1942 Ceerno Muhammadu Saydu fuɗɗii waɗde daakaa to madiina Gunaas. E oon sahaa daakaa waɗetenoo ko e nokkuuji ceertuɗi e sahaa ndunngu. Maa mbiyaa ko lulnde dewal Allah yahdunde e ndema. E 1942 nde o arti Makka ko ndeen o waɗi pottital daakaa gadanal. Ndeen hitaande ko to Aynumaadii daakaa yuɓɓinaa E 1943 ko nokku biyeteeɗo Giiwnaa jaɓɓii daakaa hakke lewru. Ɗoon haa 1947 sabu ɗanle Lislaam ɗe o waɗata, daakaa waɗaani.
Ko 1948 daakaa ɓamti e tawtoreede laawol gadanol Ceerno Baro.
1951 daakaa waɗaa ɗo wiyetee Neema. E 1960 ko Faas yontanoo ko ɗoo kadi daakaa oo fuɗɗii ñiiɓde e kala hitaande.
E 1961 ko to wiyetee Bustaan Daakaa waɗanoo ; ko ngool kadi woni gadanol taanum Seek Tijjaani Sariif tawtoreede.
Tugi 1962 haa 1964 daakaa o waɗaa ko e nokku gooto biyeteeɗo Unfatu.
E 1963, feewde hannde daakaa oo ñiiɓi e nokku gooto ɗo waɗatee hannde ɗoo weestannde kilooji 10 Madiina Gunaas.
E 1964 ko e oon nokku kono ko caggal caaɗngol gonngol ɗoon ngol wonande annduɓe Madiina.1965, ko fuɗnaange caaɗngol ngol waɗaa e tawtoreede ceerno Boyinaaji laawol gadanol.
Ceerno Muhammadu Saydu Bah ardiima dental ngal e kala hitaande haa nde rutttatoo e joomum e ñande 10 Suweŋ 1980 o Bopp. Tuggi ndeen feewde jooni o ceerno Ahmadu Tijjaani BAH ardii golle ɗee e dow ɓeydaare kala hitaande.

About the author /


Post your comments

Lewlewal communication

Centre Amadou Malick Gaye Ex Bopp
Tél: 77 562 14 73 / 77 105 64 69
E-mail: lewlewalcommunication2018@gmail.com